SỰ HỢP TÁC TOÀN DIỆN CỦA SKYWAY VÀ MIIT

SỰ HỢP TÁC TOÀN DIỆN CỦA SKYWAY VÀ MIIT


MIIT (Viện Giáo dục Đại học Liên bang« Đại học Giao thông Nga »(RUT - MIIT) "


sơ lượt về MIIT
Hiệu trưởng

Nhớ lại cách đây mười năm trước, nhân viên MIIT không tin vào thực tế của dự án.

Nó đã gây cản trở rất lớn cho việc tài trợ và phát triển dự án . Đó là điều đáng tiếc phải mất một thập kỷ. Giờ đây công lý đã dành chiến thắng 

MIIT đã ký một biên bản hợp tác toàn diện với skyway .Tât cả các kỹ sư và sinh viên của trường sẽ được hưởng lợi từ sự hợp tác này.

Đây cũng là lý do skyway phải tìm nguồn hỗ trợ thay thế (crownfunding )

người dân bình thường cũng có thể trở thành cổ đông của công nghệ.Ký thoả thuận hợp tác

TÀI LIỆU KÝ
TẠM DỊCH

Tài liệu tham khảo thêm tại RSW

http://rsw-systems.com/news/miit-skyway?lang=en

http://rsw-systems.com/news/skyway-rut-agreement?lang=en

Tham khảo bài viết