Rusça'da Bir Erkeğe Söylenen Güzel Sözler

Rusça'da Bir Erkeğe Söylenen Güzel Sözler


волоса́тик [valaSAtik] – kıllışım (kılı çok olan erkeklere denir, sevimli bir deyiş)

зо́лото моё [ZOlata maYO] – altınım benim

вку́сненький [FKUsnin'kiy] - lezzetlim

воро́бушек [vaRObışık] – serçe kuşum

голу́бчик [gaLUpçik] - güvercinim

дорого́й [daraGOY] – kıymetlim, canımın içi

дорогу́ша [daraGUşa] - kıymetlim, canımın içi

душа́ моя́ [duŞA maYA] – canım 

еди́нственный [yiDİNstvinnıy] - birtanem

жи́знь моя́ [jızn' maYA] - hayatım

за́йка [ZAYka] - tavşanciğim

за́йчик [ZAYçik] - tavşanciğim

за́я [ZAya] - tavşanciğim

кисёнок мой [kiSÖnak] - kediciğim

котёночек [kaTÖnaçik] - kediciğim

котёнок [kaTÖnak] - kediciğim

ко́тик [KOtik] - kediciğim

ко́тя [KOtya] - kediciğim

лапу́ля [laPUlya] - yumuşak ve sevimli olan birine bir hitap şekli (şirine olarak belki çevrilebilir)

лапу́сик [laPUsik] - yumuşak ve sevimli olan birine bir hitap şekli (şirine olarak belki çevrilebilir)

лы́сик [LIsik] - kellöşüm

лысю́лечка [lıSÜliçka] - kellöşüm

львёночек [L'VÖnaçik] - aslanciğim

люби́мый [lyuBİmıy] - sevgilim

любо́вь моя́ [lyuBOF' maYA] - aşkım

лягушо́нок [lyaguŞOnak] – kurbaciğim

малы́ш [maLIŞ] - bebeğim

ма́льчик мой [MAL'çik moy] - çocuğum

медвежо́нок [midviJOnak] - ayıcığım

ми́лый [Mİıy] – sevimlim, sevgilim

мохна́тик [mahNAtik] - tüylüşüm

му́сик [MUsik] - şirine

ненагля́дный [ninaGLYAdnıy] - sevilen ve değerli olan bir erkeğe hitap şekli (hep bakasın ve birlikte olasın gelen birine denir)

огу́рчик [aGURçik] – salatalığım (yeni tıraş olmuş ve banyodan çıkmış erkeklere denir)

па́пик [PApik] - - babik

папу́ля [paPUlya] - babişim

паучо́к [pauÇOK] - örümceğim

пе́рсик мой [PYERsik moy] - şeftalim

по́нчик [PONçik] – tombişim (по́нчик – lokma tatlısı gibi şişmiş ama şerbetsiz bir Rus tatlısı)

поросёнок мой [paraSÖnak moy] – domuzcuğum (şirin sevimli ve yemeğini seven erkeklere denir)

поросёночек [paraSÖnaçik] – domuzcuk (şirin sevimli ve yemeğini seven erkeklere denir)

пу́зик [PUzik] - tombişim

пу́псик [PUpsik] - bebişim (пупсик – avuç büyüklüğünde oyuncak bebek)

пу́сик [PUsik] - ne tatlı şeysin sen 

пуши́стик [puŞIstik] - tüylüşüm

ра́дость моя́ [RAdast' maYA] – neşe kaynağım

ро́дненький [ROdnin'kiy] - canım ciğerim

ры́бонька [RIban'ka] - balığım

са́мый-са́мый! [samıySAmıy] – dünyanın en iyisi!

серде́чко моё [sirDYEçka maYO] - kalbim

сла́денький [SLAdin'kiy] - tatlım

сла́дкий [SLAtkiy] - tatlım

слонёнок [slaNÖnak] - fiilciğim

со́лнышко моё [SOLnışka maYO] - güneşim

сча́стье моё [şşyast'YE maYO] - mutluluğum

у́мничка [UMinçka] - akıllım

хомячо́к [hamiÇOK] – hamsterciğim

цыплёнок [tsıPLÖnak] - civcivim

чертёнок [çirTÖnak] - şeytanciğim