Rekenproblemen voorkomen met spelletjes

Rekenproblemen voorkomen met spelletjes

Rik van Kouwen

Al op jonge leeftijd beginnen kinderen met leren rekenen. In groep 3 en groep 4 wordt een belangrijke basis gelegd voor het rekenen in de bovenbouw. Desondanks kan het zijn dat kinderen vroeg of laat vastlopen in rekenen. Cito-toetsen worden jaarlijks afgenomen en brengen die achterstanden duidelijk in kaart. Het is daarom erg belangrijk om rekenproblematiek tijdig te ontdekken, zodat je er wat aan kunt werken. Maar wat houden deze rekenproblemen nu in, wat zijn de gevolgen en hoe kun je rekenproblemen voorkomen als ouder of als leerkracht? Aan de hand van dit artikel helpen we je verder.

Wat zijn rekenproblemen?

Rekenproblemen ontstaan als een kind niet meer goed mee kan komen met de stof die in de klas wordt behandeld. Dat kan een klein probleem zijn, maar ook heel groot. Bij een rekenprobleem mist een kind de kennis of vaardigheid om een rekenvraagstuk goed op te lossen. Als een rekenprobleem niet wordt verholpen, kan de achterstand alleen maar verder groeien. Daarmee nemen de problemen in het rekenen ook alleen maar verder toe. Naarmate de kinderen de bovenbouw bereiken moeten ze de nodige strategieën benutten en is het van belang rekenproblemen te hebben verholpen.

Gevolgen

Het rekenonderwijs wordt stapsgewijs uitgebouwd vanaf groep 1 en 2. Cijfer- en getalbegrip wordt opgevolgd door optellen en aftrekken en al snel voegen zich daar de andere rekenvaardigheden bij, zoals vermenigvuldigen, delen, rekenen met breuken, procenten, kommagetallen, tijd en geld. Kortom heeft een probleem in het rekenen op vrijwel alle domeinen een grote invloed. Als een kind de tafels niet goed beheerst wordt het vrijwel onmogelijk om later te rekenen met breuken en cijferend vermenigvuldigen of delen. Dit kan mogelijk zelfs leiden tot frustratie bij een kind, waardoor het akeligste gebeurt: de motivatie brokkelt geheel of gedeeltelijk af en een kind ziet op tegen het rekenen. Aangezien rekenen een tijdrovende bezigheid is is het zo belangrijk dat kinderen gestimuleerd blijven worden. Verkeerde rekenstrategieën op de basisschool hebben ook gevolgen voor het middelbaar onderwijs, want daar worden wiskunde, scheikunde, natuurkunde en economie gegeven.

Voorkom rekenproblemen

Duidelijk dat het onwenselijk is om rekenproblemen te laten waar ze zitten. Sterke leerkrachten hebben oog voor hun leerlingen en kunnen beginnende rekenproblemen vrij snel signaleren en op tijd behandelen. We kunnen het dan hebben over een controleerbaar rekenprobleem en dat hoeft geen verdere gevolgen te hebben. Maar wanneer een kind steevast dezelfde fouten blijft maken en vaardigheden of strategieën niet zegt te snappen, is het van belang om in actie te komen. Gelukkig zijn de meeste problemen in rekenen te herleiden naar de basis: getalbegrip en het beheersen van de tafels. Dit zijn vaardigheden die zowel thuis als op school behandeld kunnen worden en zo kunnen versterken. Rekenspelletjes kunnen een belangrijke rol spelen bij het oplossen van rekenproblemen bij jonge en oude kinderen en kun je met gemak overal spelen.

Voorkomen met rekenspelletjes

Wil jij rekenproblemen voorkomen aan de hand van spelletjes? Hier delen we enkele spelletjes met je:

Dobbelspelletje

Makkelijk spelletje: wie heeft de meeste ogen op 1 of 2 dobbelstenen? Handig spelletje voor rekenproblemen in groep 3 of 4.

Oorlogje spelen

Neem een pak kaarten en neem alleen de cijfers. Deel de kaarten op en draai om de beurt een kaart om. Degene met de hoogste kaart wint beide.

Erbij en eraf

Spreek een getal af dat je erbij of eraf doet. Noem vervolgens een getal en laat je kind het cijfer erbij opdoen of afhalen. Hoe ver kan je kind komen?

Tafelhappertjes

De tafels zijn vaak een groot probleem binnen het rekenonderwijs, , maar kun je prima oefenen door het maken van een tafelhappertje. Maak bij voorkeur per tafel een happertje. Als de tafels eenmaal goed gaan kun je de moeilijkere tafels schrijven in een eigen happertje.

Het schakelspel

Speler 1 begint met een som, speler 2 noemt het antwoord en gaat daarmee verder. Zoals bijvoorbeeld 6 + 3 = 9, 9 + 4 = 13, 13 + 6 = 19 enzovoorts. Hoe ver komen jullie samen? Op de basisschool maak je snel een afspraak en veel schoolleiders zijn blij om ouders te mogen verwelkomen voor een praatje of een rondleiding.

Slotsom

Het is erg lastig om als kind rekenproblemen te hebben. Gelukkig zijn er heel wat problemen die makkelijk op te lossen zijn. Als de leerkracht tijdig signaleert dat een kind niet goed mee kan komen met bepaalde strategieën en vaardigheden kan een rekenprobleem eenvoudig worden aangepakt. Als ouder kun je ook helpen met rekenproblemen. We deelden in dit artikel een aantal leuke spelletjes die leerlingen onbewust aan het rekenen zetten. Door dit regelmatig te doen voorkom je op voorhand al een groot deel van de problemen bij rekenen die jonge leerlingen tijdens school op kunnen lopen.

Literatuurlijst:

Beter in rekenen

Rekenen op de basisschool

Wijzer door de basisschool

Toetsen trainen

Beter op school

Lekker leren

Basisschool startpagina

Startpunt voor basisscholen

Beter leren

Leren leuker maken

Pas voor de klas

Beter op school en in de klas

Concentreren kun je leren

Groep basisschool

De kracht van de leraar

Report Page