@Razavieduu

@Razavieduu

کانال فرهنگیان خراسان رضوی

من نمی‌توانم چون بابا آب داد!

✍️محمد جلالی؛ عصرایران 


📝 چشممان به این و آن است تا کاری برایمان کنند.

📝 ای خدا امکان دارد صبح از خواب بیدار شوم و یک کیسه پر از پول نصیبم شود؟!

📝 چه می‌شد این بار در قرعه‌کشی بانک برنده شوم؟

📝 اصلاً این بابا به چه درد زندگی من خورد؟ نه مال و منالی داره و نه کمکی به من می‌کند!

📝 برخی‌ها هم در کمال بی‌انصافی می‌گویند:

📝 نمی‌میره تا به یک مال و مکنتی برسیم!

📝 به راستی علت اینکه به دنبال آنیم تا کسی بیاید و ما را نجات دهد نشأت گرفته از چیست؟

📝 علت این مسئله شاید در دو جمله کوتاه خلاصه شود:

📝 بابا آب داد ... بابا نان داد...

📝 بله وقتی شما با ورود به مدرسه برایتان اینگونه القاء می‌کنند که بابا «بتمن» زندگی شماست و اگر قرار است به جایی برسید بابا است که با اسب سفید آرزو، جلوی خانه‌اتان صدایتان می‌کند در ضمیر آگاه و ناخودآگاه قاعدتاً اینگونه تلقی می‌شود که باید کسی بیاید و کاری کند؛ حالا بابا نشد مادر! مادر نشد دیگری!

📝 دیگر کشورها تحصیلات را با چه جمله‌ای شروع می‌کنند؟ آنها از چه بتمنی کمک می‌گیرند؟

📝 می‌دانید اولین جمله‌ای که انگلیسی‌ها در دبستان یاد می‌گیرند چیست؟

📝 من می‌توانم: I can

📝 من می‌توانم بخوانم و بنویسم: I can read and write

📝 و اولین جمله ژاپنی‌ها:

📝 من باید بدانم: 知っておく必要があります

📝 اینکه شروع مدرسه با جملات آسان و کلیشه‌ای شروع شود کمترین راه برای خواندن و نوشتن است اما اینکه انگیزه و استعداد دانش‌آموزان را بتوان شناسایی و بالا برد یکی از اصلی‌ترین وظایف آموزش دهندگان به شمار می‌رود.

📝 حداقل من که به خاطر نمی‌آورم جملات انگیزشی در تحصیل من جایی داشت. غالباً از مدیر و معلم تا پدر و مادر تمام هم و غم خود را روی مسئله خواندن و نوشتن بنده می‌گذاشتند و با جمله کاملاً انگیزشی! و با بر شمردن مشاغل مختلف فرو دست می‌گفتند: خوب نخوان تا به هیچ جا نرسی؟ بی‌سواد شوی و گوشه خیابان گدایی کنی؟!

📝 و حالا خوب می‌شود مقایسه کرد ما بین فردی که شعارش «من می‌توانم» است و کسی که بابا، آب و نان به دستش می‌دهد!