Поновлення до КПІ ім. Ігоря Сікорського

Поновлення до КПІ ім. Ігоря Сікорського

https://t.me/dnvr_31

Умови поновлення:

 • академічна різниця – не більше 30 кредитів ЄКТС (має бути здана у встановлені факультетом/інститутом терміни – до початку навчання або протягом певного часу в семестрі);
 • сертифікати ЗНО з тих дисциплін, які вимагались при вступі на спеціальність/освітню програму, на яку йде поновлення;
 • бали ЗНО з дисциплін не менші, ніж вимагались при вступі до КПІ ім. Ігоря Сікорського в рік вступу студентів відповідного курсу (2019 при поновленні на 2й курс, 2018 при поновленні на 3й курс і т.д.)

Документи, які надаються до деканату при поновленні:

 • Академічна довідка, видана вам за попереднім місцем навчання. В академічній довідці відображені всі дисципліни, які ви успішно склали в попередньому закладі освіти, кількість кредитів та оцінки з них (бали та університетська шкала оцінювання).
 • Завірені копії сертифікатів ЗНО, за якими ви вступали до попереднього закладу вищої освіти.

Процедура поновлення:

Перший крок

Визначаєтесь зі спеціальністю/факультетом/інститутом/ кафедрою/освітньою програмою, куди ви бажаєте поновитись.

Другий крок

Звертаєтесь до деканату обраного факультету/інституту, де пишете заяву про поновлення. До заяви додаєте академічну довідку та копії сертифікатів ЗНО. Форма заяви є в деканаті.

Третій крок

Комісія з визнання результатів навчання обраної вами кафедри розглядає ваші заяву та документи та приймає рішення щодо визнання результатів вашого попереднього навчання.

 • Частина дисциплін, які ви вивчали, і результати яких відповідають вимогам до дисциплін, що вивчались в КПІ ім. Ігоря Сікорського (назва, кредити, види контролю) будуть визнані університетом і зараховані вам.
 • Частина дисциплін стане академічною різницею, яку вам потрібно ліквідувати у терміни, про які вам скажуть в деканаті (до початку навчання чи протягом першого семестру – вирішує факультет/інститут залежно від особливостей дисциплін).
 • Інформація щодо визнання заноситься до протоколу засідання комісії.

Четвертий крок

Завідувач кафедрою, декан факультету/директор інституту розглядають вашу заяву на поновлення, протокол про визнання результатів попереднього навчання та обсяг академічної різниці і приймають рішення щодо можливості вашого поновлення, семестру на який ви можете бути поновлені, виходячи з обсягу академічної різниці, та форми навчання (бюджетна чи за кошти фізичних/юридичних осіб).

П’ятий крок

На підставі завізованої деканом/директором заяви деканат інформує вас щодо обсягу академічної різниці і термінів її ліквідації, оформлює документи щодо надання додаткових платних освітніх послуг з ліквідації академічної різниці, надає консультації щодо того, де знайти викладачів, готує індивідуальні відомості семестрового контролю, до яких викладачі проставлять результати контрольних заходів з дисциплін академічної різниці після їх здачі.

Шостий крок

Ви сплачуєте вартість додаткових освітніх послуг, надаєте копію квитанції про сплату до деканату, спілкуєтесь з викладачами, обговорюєте що саме і коли ви маєте здати (розрахункові роботи, лабораторні роботи, курсові проєкти, модульні контрольні роботи, залік, екзамен і т.д.), готуєте всі необхідні матеріали, вивчаєте/повторюєте навчальний матеріал і проходите контрольні заходи. Отримуєте оцінки з дисциплін академічної різниці.

Сьомий крок

Заповнені викладачами відомості індивідуального семестрового контролю викладачі особисто (або за погодженням з деканатом через вас) передають до деканату.

 • Якщо академічна різниця має бути ліквідована до початку занять (є умовою поновлення), то індивідуальні відомості мають бути здані до деканату до моменту формування проєкту наказу на поновлення (без ліквідованої академічної різниці в цьому випадку в наказ ви не потрапите).
 • Якщо академічна різниця ліквідується протягом семестру, заповнені індивідуальні відомості семестрового контролю повертаються до дати в семестрі, встановленої в наказі на поновлення. В цьому випадку дисципліни заносяться до вашого індивідуального навчального плану (ІНП). Якщо академічна різниця не буде ліквідована вчасно – вас відрахують за невиконання ІНП.

Восьмий крок

Якщо поновлення йде на контракт, то з відповідальною особою заповнюєте договір про надання освітніх послуг (контракт); сплачуєте суму, передбачену в контракті у встановлені в ньому терміни; надаєте копію квитанції про сплату відповідальній особі по факультету/інституту.

Дев’ятий крок

Наказ про поновлення.

Десятий крок

Успішне навчання і отримання диплому бакалавра чи магістра за омріяною спеціальністю 😊


Акценти!

 • Якщо є питання щодо поновлення на певну кафедру/освітню програму доцільно поспілкуватись з керівництвом кафедри до подачі документів на поновлення – таке собі попереднє знайомство і усний договір про наміри.
 • Академічна довідка виготовляється до 10 днів (принаймні в КПІ ім. Ігоря Сікорського), тому варто замовляти її заздалегідь. Оптимально – після виходу наказу про ваше відрахування. Враховуйте також ймовірність, що влітку відповідальні особи можуть бути у відпустці, що також вплине на терміни виготовлення.
 • Академічна різниця розраховується за результатами вашого навчання до того семестру, на навчання в якому ви бажаєте поновитись. Якщо вона перевищить при цьому 30 кредитів ЄКТС, вам можуть запропонувати поновитись з пониженням курсу.
 • Поновлення на певну спеціальність не залежить від того, на якій спеціальності ви навчались раніше. Визначальними будуть академічна різниця та дисципліни, з яких ви здавали ЗНО, та вимоги до вступників на ту спеціальність, куди ви поновлюєтесь.
 • Поновлення на 1й курс бакалаврату чи магістратури неможливе, лише повторний вступ.
 • Якщо академічна різниця має бути ліквідована до початку навчання, то всі документи, що підтверджують її складання, мають бути в деканаті не пізніше 31 серпня, інакше в наказ ви не потрапите.
 • Не забутьте занести до деканату всі документи, які є підставою для поновлення, якщо вони протягом всього процесу залишаються у вас на руках. Їх відсутність в деканаті при формуванні проєкту наказу на поновлення призведе до вашої відсутності в ньому.
 • Всі нюанси і деталі, які можуть виникнути при поновленні, оперативно вирішуються з кафедрою та деканатом. Будьте уважні, робіть все вчасно і удачі в навчанні!!!