Політика конфіденційності

Політика конфіденційності

SimpleSub

Справжня Політика конфіденційності персональної інформації (далі - Політика) діє відносно всієї інформації, яку Адміністрація SimpleSub і / або його афілійовані особи можуть отримати про користувача під час його роботи з сервісом за адресою https://t.me/SimpleSubBot (далі - "сервіс", "по", "додаток", "ресурс ").


Використання сервісу означає повну і беззастережну згоду користувача з цією Політикою і Політикою кроссплатформенного месенджера Telegram, на базі якого працює сервіс, і зазначеними в ній умовами обробки його персональної інформації; в разі незгоди з цими умовами користувач повинен утриматися від використання сервісу.


1. ОБРОБЛЯТИ ДАНI

1.1. Ми не здійснюємо збір ваших персональних даних з використанням сервісу.

1.2. Всі дані, які взаємодіють з ресурсом, надаються і приймаються в знеособленої формі (далі - «Знеособлені дані»).

1.3. Знеособлені дані включають такі відомості, які не дозволяють вас ідентифікувати:

1.3.1. Інформацію, яку ви надаєте про себе самостійно з використанням стороннього програмного забезпечення і програмних модулів, включаючи ім'я та номер телефону, найменування аккаунта для використання нашого сервісу.

1.3.2. Дані, які передаються в знеособленому вигляді в автоматичному режимі в залежності від налаштувань використовуваного програмного продукту.

1.4. Адміністрація має право встановлювати вимоги до складу знеособлених даних Користувача, які збираються використанням сервісу.

1.5. Якщо певна інформація не відрізняються від непозначених як обов'язкова, її надання або розкриття здійснюється Користувачем на свій розсуд.

1.6. Адміністрація не здійснює перевірку достовірності наданих даних і наявності у Користувача необхідної згоди на їх обробку відповідно до цієї Політикою, вважаючи, що Користувач діє сумлінно, обачно і докладає всіх необхідних зусиль до підтримання такої інформації в актуальному стані і отримання всіх необхідних погоджень на її використання .

1.7. Адміністрація не несе відповідальність за порядок використання знеособлених даних Користувача третіми особами.


2. ЦІЛІ ОБРОБКИ ДАНИХ

2.1. Адміністрація використовує дані в наступних цілях:

2.1.1. Обробка запитів, що надходять і зв'язку з Користувачами і Адміністраторами;

2.1.2. Інформаційне обслуговування, включаючи розсилку інформаційних матеріалів.


3. ВИМОГИ ДО ЗАХИСТУ ДАНИХ

3.1. Адміністрація здійснює зберігання даних і забезпечує їх охорону від несанкціонованого доступу і поширення відповідно до внутрішніх правил та регламентами.

3.2. Відносно отриманих даних зберігається конфіденційність, за винятком випадків, коли вони зроблені Користувачем загальнодоступними, а також коли використовуються в сервісі технології і програмне забезпечення третіх осіб або настройки використовуваного Користувачем програмного забезпечення передбачають відкритий обмін з даними особами та / або іншими учасниками і користувачами мережі Інтернет .


4. ПЕРЕДАЧА ДАНИХ

4.1. Адміністрація має право передати дані третім особам в наступних випадках:

  • Користувач висловив свою згоду на такі дії, включаючи випадки застосування Користувачем налаштувань використовуваного програмного забезпечення, що не обмежують надання певної інформації;
  • Передача необхідна в рамках використання Користувачем функціональних можливостей ресурсу;
  • Передача потрібно відповідно до цілей обробки даних;
  • У зв'язку з передачею ресурсу у володіння, користування або власність такої третьої особи;
  • За запитом суду або іншого уповноваженого державного органу в рамках встановленої законодавством процедури;
  • Для захисту прав і законних інтересів Адміністрації в зв'язку з допущеними Користувачем порушеннями.


5. ЗМІНА ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

5.1. Справжня Політика може бути змінена або припинена Адміністрацією в односторонньому порядку без попереднього повідомлення Користувача. Нова редакція Політики вступає в силу з моменту її розміщення в сервісі, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики.

5.2. Чинна редакція Політики знаходиться в самому додатку за адресою https://t.me/SimpleSubBot.

5.3. Запити та зворотний зв'язок з цієї Політики здійснюється через відправку запитів на електронну пошту: support@simplesub.io або через телеграм месенджер: @simplesub з темою листа: "Дані".Report Page