Переведення в/до КПІ ім. Ігоря Сікорського

Переведення в/до КПІ ім. Ігоря Сікорського

https://t.me/dnvr_31

Умови переведення:

 • академічна різниця – не більше 30 кредитів ЄКТС (має бути здана у встановлені факультетом/інститутом терміни – до початку навчання або протягом певного часу в семестрі);
 • сертифікати ЗНО з тих дисциплін, які вимагались при вступі на спеціальність/освітню програму, на яку йде переведення;
 • бали ЗНО з дисциплін не менші, ніж вимагались при вступі до КПІ ім. Ігоря Сікорського в рік вступу студентів відповідного курсу (2019 при переведенні на 2й курс, 2018 при переведенні на 3й курс і т.д.)

Документи, які надаються до деканату при переведенні:

 • При переведенні з іншого закладу вищої освіти: заява на ім’я ректора закладу освіти, де ви зараз навчаєтесь, та на ім’я ректора КПІ ім. Ігоря Сікорського, з візами погодження двох ректорів щодо вашого переведення (ректора закладу освіти, де ви навчаєтесь, та ректора КПІ ім. Ігоря Сікорського). Як правило, до подачі заяви на розгляд ректору, на ній отримують візу-погодження деканів факультетів/директорів інститутів, де ви навчаєтесь та куди переводитесь (оскільки вони мають знати про ваше бажання щодо зміни освітнього закладу);
 • При переведенні в рамках університету: заява на ім’я ректора КПІ ім. Ігоря Сікорського
 • Завірена копія навчальної картки, видана вам за попереднім місцем навчання. В ній мають бути відображені всі дисципліни, які ви успішно склали в попередньому закладі освіти, кількість кредитів та оцінки з них (бали та університетська шкала оцінювання).
 • Завірені копії сертифікатів ЗНО, за якими ви вступали до попереднього закладу вищої освіти.

Процедура переведення:

Перший крок

Визначаєтесь зі спеціальністю/факультетом/інститутом/ кафедрою/освітньою програмою, куди ви бажаєте перевестись.

Другий крок

Звертаєтесь до ректора закладу освіти, де ви навчаєтесь, з заявою щодо переведення до КПІ ім. Ігоря Сікорського (якщо переводитесь до нас) і після отримання візи звертаєтесь до деканату обраного факультету/інституту, де пишете заяву про переведення на ім’я ректора нашого університету (форма заяви в деканаті є).

 • Якщо переводитесь в межах КПІ ім. Ігоря Сікорського – відразу звертаєтесь до деканату обраного факультету/інституту.
 • До заяви додаєте завірену копію навчальної картки та копії сертифікатів ЗНО.

Третій крок

Комісія з визнання результатів навчання обраної вами кафедри розглядає ваші заяву і документи та приймає рішення щодо визнання результатів вашого попереднього навчання.

 • Частина дисциплін, які ви вивчали, і результати яких відповідають вимогам до дисциплін, що вивчались в КПІ ім. Ігоря Сікорського за обраною вами спеціальністю/освітньою програмою (назва, кредити, види контролю) будуть визнані університетом і зараховані вам.
 • Частина дисциплін стане академічною різницею, яку вам потрібно ліквідувати у терміни, про які вам скажуть в деканаті (до початку навчання чи протягом першого семестру – вирішує факультет/інститут залежно від особливостей дисциплін).
 • Інформація щодо визнання заноситься до протоколу засідання комісії.

Четвертий крок

Завідувач кафедрою, декан факультету/директор інституту розглядають вашу заяву на переведення, протокол про визнання результатів попереднього навчання та обсяг академічної різниці і приймають рішення щодо можливості вашого переведення, семестру на який ви можете бути переведені, виходячи з обсягу академічної різниці та форми навчання (бюджетна чи за кошти фізичних/юридичних осіб).

П’ятий крок

На підставі завізованої деканом/директором заяви деканат інформує вас щодо обсягу академічної різниці і термінів її ліквідації, надає консультації щодо того, де знайти викладачів, готує індивідуальні відомості семестрового контролю, до яких викладачі проставлять результати контрольних заходів з дисциплін академічної різниці після їх здачі.

 • Якщо ви переводитесь до КПІ ім. Ігоря Сікорського, деканат надсилає до закладу освіти, де ви навчались раніше, запит на передачу до університету вашої особової справи та готує наказ про допущення вас до навчання в університеті.

Шостий крок

Ви спілкуєтесь з викладачами, обговорюєте що саме і коли ви маєте здати (розрахункові роботи, лабораторні роботи, курсові проєкти, модульні контрольні роботи, залік, екзамен і т.д.), готуєте всі необхідні матеріали, вивчаєте/повторюєте навчальний матеріал і проходите контрольні заходи. Отримуєте оцінки з дисциплін академічної різниці.

Сьомий крок

Заповнені викладачами відомості індивідуального семестрового контролю викладачі особисто (або за погодженням з деканатом через вас) передають до деканату.

 • Якщо академічна різниця має бути ліквідована до початку занять (є умовою переведення), то індивідуальні відомості мають бути здані до деканату до моменту формування проєкту наказу на переведення (без ліквідованої академічної різниці в цьому випадку в наказ ви не потрапите).
 • Якщо академічна різниця ліквідується протягом семестру, заповнені індивідуальні відомості семестрового контролю повертаються до дати в семестрі, встановленої в наказі на переведення. В цьому випадку дисципліни заносяться до вашого індивідуального навчального плану (ІНП). Якщо академічна різниця не буде ліквідована вчасно – вас відрахують за невиконання ІНП.

Восьмий крок

Якщо переведення йде на контракт, то з відповідальною особою заповнюєте договір про надання освітніх послуг (контракт); сплачуєте суму, передбачену в контракті у встановлені в ньому терміни; надаєте копію квитанції про сплату відповідальній особі по факультету/інституту.

Дев’ятий крок

Наказ про переведення.

Десятий крок

Успішне навчання і отримання диплому бакалавра чи магістра за омріяною спеціальністю 😊


Акценти!

 • Якщо є питання щодо переведення на певну кафедру/освітню програму доцільно поспілкуватись з керівництвом кафедри до подачі документів на переведення – таке собі попереднє знайомство і усний договір про наміри.
 • Академічна різниця розраховується за результатами вашого навчання до того семестру, на навчання в якому ви бажаєте перевестись. Якщо вона перевищить при цьому 30 кредитів ЄКТС, вам можуть запропонувати переведення з пониженням курсу (на перший курс переведення не здійснюється).
 • Якщо ви навчаєтесь за кошти державного бюджету, то маєте пріоритетне право на переведення без зміни форми фінансування (тобто, на бюджет). Але, якщо на омріяній спеціальності/освітній програмі вільних бюджетних місць немає, то вам запропонують переведення на умовах навчання за кошти фізичних /юридичних осіб (контракт).
 • Переведення на певну спеціальність не залежить від того, на якій спеціальності ви навчались раніше. Визначальними будуть академічна різниця та дисципліни, з яких ви здавали ЗНО та вимоги до вступників на ту спеціальність, куди ви переводитесь.
 • Переведення на 1й курс бакалаврату чи магістратури неможливе, лише повторний вступ.
 • Не забутьте занести до деканату всі документи, які є підставою для переведення, якщо вони протягом всього процесу залишаються у вас на руках. Їх відсутність в деканаті при формуванні проєкту наказу на переведення призведе до вашої відсутності в ньому.
 • Всі нюанси і деталі, які можуть виникнути при переведенні, оперативно вирішуються з кафедрою та деканатом. Будьте уважні, робіть все вчасно і удачі в навчанні!!!