O'nli Kasrlar ikkilikda

O'nli Kasrlar ikkilikda

Robocontest.uz

Haqiqiy sonlarni binary ya'ni ikkilik sanoq sistemasiga o'tkazdirishda dasturlash tillarida funksiya kabi ishlatadigan algoritmlardan foydalanish imkonsiz. Shu sababdan bunday sonlarni ikkilik sanoq sistemasiga o'tkazishning bir necha usullari mavjud.

Ya'ni berilgan o'nlik kasrni binaryga o'tkazayotganda binary 8 bit dan foydalangani tufayli overflow yuzaga kelishi oson va uni oldini olish uchun bu method lar o'ylab topilgan. Unga ko'ra berilgan o'nli kasrni oddiy kasr ko'rinishiga keltirib olinadi va u to'g'ri kasr ko'rinishiga kelgunicha maxraj 2ga ko'paytiriladi (qisqacha qilib, n marta) va oxirida yoniga qo'shimcha qilib 2^n ga uni ko'paytirib qo'yamiz. Misol uchun:

Yuqoridagi qadamlar qisqacha rasmda keltirilgan

Keyin bizda M x 2^E ko'rinishida misol hosil boladi.

M - Mantissa - to'gri kasr qismi

E - Exponent - ko'paytirilishi kerak bo'lgan 2 ning darajasi bo'lgan son

Report Page