«Викладач очима студентів» в АІС "Електронний кампус"

«Викладач очима студентів» в АІС "Електронний кампус"

https://t.me/dnvr_31

🔸 Дане опитування проводиться з метою підвищення якості освітнього процесу в університеті та враховується при формуванні рейтингів науково-педагогічних працівників, а ваші відверті відповіді дозволять отримати важливу інформацію для підвищення ефективності навчально-виховного процесу.


Оцінювання викладачів здійснюється за наступними критеріями:

 • Об’єктивність оцінювання - здатність викладача оцінювати знання та вміння студента за конкретною дисципліною справедливо, незважаючи на особисті уподобання чи інші фактори, чітко дотримуючись критеріїв оцінювання передбачених РСО.

  Оцінка 5 за даним критерієм означає, що викладач повністю дотримується критеріїв оцінювання, ставить оцінки справедливо та неупереджено, а 1 – викладач не дотримується критеріїв оцінювання передбачених РСО, свідомо занижує чи завищує оцінки студентам незалежно від продемонстрованих ними результатів навчання.

 • Вміння донести матеріал до студентів – комплексна методична, ораторська компетентність викладача, що дозволяє зрозуміло та доступно донести навчальний матеріал до здобувачів з метою ефективного опанування дисципліною.

  Оцінка 5 за даним критерієм означає, що викладач викладає навчальний матеріал повністю зрозуміло, доступною мовою, роз’яснюючи складні питання з використанням наочних матеріалів, а 1 – викладач не може доступно донести матеріал до студентів.

 • Вміння налагодити партнерські стосунки зі студентами – вміння викладача налагодити «суб’єкт-суб’єктні відносини» зі студентами під час навчального процесу, здатність вести рівноправний діалог на основі взаємоповаги та налагоджувати зворотній зв’язок зі студентів, здатність до ефективної педагогічної взаємодії.

  Оцінка 5 за даним критерієм означає, що викладач повністю вміє налагодити партнерські стосунки зі студентами, а 1 – викладач взагалі не може партнерські стосунки зі студентами.

 • Доброзичливість та тактовність по відношенню до студентів – дотримання викладачем етичних принципів спілкування в навчальному процесі, відсутність у поведінці викладача проявів нетерпимості за статевими, віковими, расовими тощо ознаками, відсутність проявів агресії, дотримання принципу студентоцентрованості.

  Оцінка 5 за даним критерієм означає, що викладач при проведенні занять демонструє доброзичливість та тактовність по відношенню до студентів, а 1 – викладач взагалі не демонструє доброзичливість та тактовність по відношенню до студентів, дозволяє образи чи принижуючі висловлювання.

 • Організація взаємодії зі студентами в умовах дистанційного режиму навчання – вміння викладача вільно використовувати інформаційні засоби комунікації в навчальному процесі (електронну пошту, сервіси “Електронного кампусу”, ZOOM, Skype тощо).

  Оцінка 5 за даним критерієм означає, що викладач у своїй педагогічній діяльності ефективно використовує засоби дистанційного спілкування зі студентами, а 1 – викладач взагалі не використовує засоби дистанційного спілкування зі студентами або таке використання є мало ефективним.

Конфіденційність

🔸 УСІ відповіді конфіденційні, результати оцінювання будуть доступні викладачу та завідувачу кафедри лише у формі середньозваженої оцінки.


Де оцінювати?


 • Переходите "До поточної версії кампусу"

 • Далі перейти в модуль "Опитування"

Де знайти результати?

Результати попередній семестр доступні в модулі "Опитування" після його завершення. Поки опитування триває - ви будете бачити наступну сторінку:


Report Page