Нормативна база для проведення вакцинації проти COVID-19

Нормативна база для проведення вакцинації проти COVID-19

 Комунікаційний центр вакцинації проти COVID-19

-      Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб» (посилання: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/1645-14#Text);

-      Закон України «Про дотримання санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» (посилання: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4004-12#Text );

-      Закон України «Про лікарські засоби» (посилання: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/123/96-%D0%B2%D1%80#Text);

-      Кодекс цивільного захисту України (посилання: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17#Text);

-      Постанова Кабінету Міністрів України від 5 лютого 2020 р. № 65 «Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році та I кварталі 2021 року» (посилання: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/65-2020-%D0%BF#Text);

-      Наказ Міністерства охорони здоров'я України 16 вересня 2011 року № 595 «Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів» (посилання: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1159-11#Text );

-      Наказ Міністерства охорони здоров'я України 24 грудня 2020 року № 3018 «Про затвердження Дорожньої карти з впровадження вакцини від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, і проведення масової вакцинації у відповідь на пандемію COVID-19 в Україні у 2021 - 2022 роках» (посилання: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v3018282-20#Text);

-      Наказ Міністерства охорони здоров'я України 09 лютого 2021 року № 213 «Про внесення змін до Дорожньої карти з впровадження вакцини від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, і проведення масової вакцинації у відповідь на пандемію коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні у 2021-2022 роках» (посилання: https://moz.gov.ua/article/ministry-mandates/nakaz-moz-ukraini-vid-09022021--213-pro-vnesennja-zmin-do-dorozhnoi-karti-z-vprovadzhennja-vakcini-vid-gostroi-respiratornoi-hvorobi-covid-19-sprichinenoi-koronavirusom-sars-cov-2-i-provedennja-masovoi-vakcinacii-u-vidpovid);

-      Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 02 лютого 2021 року № 165 «Про затвердження Примірного переліку лікарських засобів та медичних виробів для надання медичної допомоги при невідкладних станах у пунктах щеплення» (посилання: https://moz.gov.ua/article/ministry-mandates/nakaz-moz-ukraini-vid-02022021--165-pro-zatverdzhennja-primirnogo-pereliku-likarskih-zasobiv-ta-medichnih-virobiv-dlja-nadannja-medichnoi-dopomogi-pri-nevidkladnih-stanah-u-punktah-scheplennja);

-      Розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня, пов’язаної із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 від 24 лютого 2021 року № 11 «Про затвердження переліку надавачів медичних послуг, визначених для вакцинації від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (посилання: https://moz.gov.ua/uploads/ckeditor/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82/2021/02/25/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%2011%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%2024.02.2021.pdf).

-      Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 1 березня 2021 року № 369 «Про внесення змін до Дорожньої карти з впровадження вакцини від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, і проведення масової вакцинації у відповідь на пандемію COVID-19 в Україні у 2021-2022 роках» (посилання: https://moz.gov.ua/article/ministry-mandates/nakaz-moz-ukraini-vid-01032021--369-pro-vnesennja-zmin-do-dorozhnoi-karti-z-vprovadzhennja-vakcini-vid-gostroi-respiratornoi-hvorobi-covid-19-sprichinenoi-koronavirusom-sars-cov-2-i-provedennja-masovoi-vakcinacii-u-vidpovid-na-pandemiju)

-      Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 11 березня 2021 року № 443 «Про внесення змін до Дорожньої карти з впровадження вакцини від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, і проведення масової вакцинації у відповідь на пандемію COVID-19 в Україні у 2021-2022 роках» (посилання: https://moz.gov.ua/article/ministry-mandates/nakaz-moz-ukraini-vid-11032021--443-pro-vnesennja-zmin-do-dorozhnoi-karti-z-vprovadzhennja-vakcini-vid-gostroi-respiratornoi-hvorobi-covid-19-sprichinenoi-koronavirusom-sars-cov-2-i-provedennja-masovoi-vakcinacii