XIII міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Дні Науки - 2019» 

XIII міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Дні Науки - 2019» 

Валерій Зінченко

Коли:15 травня 2019 року 

Де: історичний факультет КНУ імені Тараса Шевченка (вул. Володимирська, 60)

Секційні засідання за напрямками:

1. Археологія та музеєзнавство 

2. Архівознавство, спеціальні історичні дисципліни, джерелознавство та методологія історії

3. Етнологія та краєзнавство 

4. Давня та нова історія України (до 1914 р.) 

5. Новітня історія України.

6. Історія античності, середніх віків, раннього нового часу та класичного сходознавства

7. Нова та новітня історія країн Європи та Америки

8. Історія міжнародних відносин 

9. Історія Центральної та Східної Європи

10. Сходознавство

11. Історія мистецтв

12. Військова історія

Куди надсилати тези та заявки:  istfaknts@gmail.com

Дедлайн: 24 квітня!!!

Коли буде збірник: в день конференції або на початку травня.

Організаційний внесок за умови прийняття тез до друку становить:

180 грн. – для студентів КНУ, 220 грн. – для учасників з України, 20 євро - для іноземців. Реквізити вам відправлять після перевірки тез!

ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВОК ТА ТЕЗ.

Заявка на участь:

ПІБ

Повна назва установи (організації, навчального закладу), яку представляє учасник, її адреса: 

Посада:

Курс (рік навчання):

Вчений ступінь:

Вчене звання:

Напрямок (секція):

Назва тез доповіді:

Контактний телефон:

Електронна адреса:

(Файл, у якому міститься заявка, у назві має містити прізвище учасника, напр. «Петренко_заявка.doc»)

Вимоги до оформлення тез: 

Обсяг не повинен перевищувати 8 тис. символів (2-3 стор.). 

Документ повинен бути виконаний у форматі MS WORD (приймаються файли тільки у форматі .doc). Шрифт Times New Roman, кегль 14; інтервал - 1. 

Поля: верхнє - 1,5 см, нижнє - 1,5 см, праве - 1,1 см, ліве - 2,1 см. 

Тези повинні мати вихідну інформацію: 

- Прізвище та ім'я автора (спочатку ім'я потім прізвище, напр. Віктор Петренко)

- жирний курсив, вирівнювання по правому краю; 

- повна назва навчального закладу або наукової установи, яку представляє автор - з нової строки, вирівнювання по правому краю; 

- через одну строку симетрично по центру назва статті (Times New Roman, жирний). 

Основний текст статті (вирівнювання по ширині), абзац - 0,5 см (виставляти через меню "Формат", вкладку "Абзац"). Для встановлення абзацу не використовувати пробіли й Tab. Малюнки, таблиці та інші графічні зображення, а також фото додаються окремим файлом. 

Список джерел та літератури подається в кінці статті (не більше 15 позицій). Джерела указуються в порядку згадування у тексті, причому одній позиції має відповідати одне джерело. Включається лише та література, на яку є посилання в тексті! Посилання в тексті вказуються в квадратових дужках: порядковий номер джерела та сторінка(и) (напр.: [1, с. 12-15]). Не допускаються підрядкові посилання та використання меню "Вставка" - "Сноска"! 

Не допускається використання переносів, нумерації сторінок, колонтитулів. 

Тези повинні бути ретельно вичитані та відредаговані, не містити орфографічних, пунктуаційних та стилістичних помилок! Тези, що не відповідатимуть зазначеним вимогам, Оргкомітетом не розглядатимуться. Файл, у якому вміщені тези у назві має містити прізвище учасника та секцію: наприклад «Петренко_Економічна_історія.doc»

Контактна інформація:

Наукове товариство студентів історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка,

E-mail: istfaknts@gmail.com

Голова НТС: Валерій Зінченко, тел.063 873 4439, @ZValerchik, фейсбук

Голова наукового сектору НТС: Мілана Срібняк, тел. 050 256 8922, @Irrational_Person, фейсбук