XVII міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна-2019» 

XVII міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна-2019» 

Валерій Зінченко

Коли:15 березня 2019 року 

Де: історичний факультет КНУ імені Тараса Шевченка (вул. Володимирська, 60)

Секційні засідання за напрямками:

- Етно-конфесійна взаємодія у світовій та вітчизняній історії;

- Соціальна історія України та країн світу;

- Економічна історія України та країн світу;

- Інтелектуальна історія. Історія культури і мистецтва;

- Простір та історія людства: актуальні проблеми урбаністики та історичної географії;

- Соціальна та культурна антропологія. Тенденції розвитку сучасного краєзнавства в Україні;

- Археологічні студії;

- Музеєзнавство;

- Архівознавство, джерелознавство, спеціальні історичні дисципліни та методологія історії;

- Історія міжнародних відносин;

- Суспільство і влада: політична історія, державотворення та розвиток владних інституцій.

Куди надсилати тези та заявки:  istfaknts@gmail.com

Дедлайн: 1 лютого!!!

Коли буде збірник: на початку квітня.

Організаційний внесок за умови прийняття тез до друку становить:

180 грн. – для студентів КНУ, 220 грн. – для учасників з України. Реквізити вам відправлять після перевірки тез!

ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВОК ТА ТЕЗ.

Заявка на участь:

ПІБ

Повна назва установи (організації, навчального закладу), яку представляє учасник, її адреса: 

Посада:

Курс (рік навчання):

Вчений ступінь:

Вчене звання:

Напрямок (секція):

Назва тез доповіді:

Контактний телефон:

Електронна адреса:

(Файл, у якому міститься заявка, у назві має містити прізвище учасника, напр. «Петренко_заявка.doc»)

Вимоги до оформлення тез: 

Обсяг не повинен перевищувати 8 тис. символів (2-3 стор.). 

Документ повинен бути виконаний у форматі MS WORD (приймаються файли тільки у форматі .doc). Шрифт Times New Roman, кегль 14; інтервал - 1. 

Поля: верхнє - 1,5 см, нижнє - 1,5 см, праве - 1,1 см, ліве - 2,1 см. 

Тези повинні мати вихідну інформацію: 

- Прізвище та ім'я автора (спочатку ім'я потім прізвище, напр. Віктор Петренко)

- жирний курсив, вирівнювання по правому краю; 

- повна назва навчального закладу або наукової установи, яку представляє автор - з нової строки, вирівнювання по правому краю; 

- через одну строку симетрично по центру назва статті (Times New Roman, жирний). 

Основний текст статті (вирівнювання по ширині), абзац - 0,5 см (виставляти через меню "Формат", вкладку "Абзац"). Для встановлення абзацу не використовувати пробіли й Tab. Малюнки, таблиці та інші графічні зображення, а також фото додаються окремим файлом. 

Список джерел та літератури подається в кінці статті (не більше 15 позицій). Джерела указуються в порядку згадування у тексті, причому одній позиції має відповідати одне джерело. Включається лише та література, на яку є посилання в тексті! Посилання в тексті вказуються в квадратових дужках: порядковий номер джерела та сторінка(и) (напр.: [1, с. 12-15]). Не допускаються підрядкові посилання та використання меню "Вставка" - "Сноска"! 

Не допускається використання переносів, нумерації сторінок, колонтитулів. 

Тези повинні бути ретельно вичитані та відредаговані, не містити орфографічних, пунктуаційних та стилістичних помилок! Тези, що не відповідатимуть зазначеним вимогам, Оргкомітетом не розглядатимуться. Файл, у якому вміщені тези у назві має містити прізвище учасника та секцію: наприклад «Петренко_Економічна_історія.doc»

Контактна інформація:

Наукове товариство студентів історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка,

E-mail: istfaknts@gmail.com

Голова НТС: Валерій Зінченко, тел.063 873 4439, @ZValerchik, фейсбук

Голова наукового сектору НТС: Мілана Срібняк, тел. 050 256 8922, @Irrational_Person, фейсбук