НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

ДНВР

Нормативні документи, що регламентують освітній процес

Закон України «Про вищу освіту»


Стаття 46. Відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення здобувачів вищої освіти

Стаття 47. Освітній процес

Стаття 48. Мова освітнього процесу у вищих навчальних закладах

Стаття 49. Форми навчання у закладах вищої освіти

Стаття 50. Форми організації освітнього процесу та види навчальних занять

Стаття 62. Права осіб, які навчаються у закладах вищої освіти

Стаття 63. Обов’язки осіб, які навчаються у закладах вищої освіти


Положення про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського

Положення про поточний, календарний та семестровий контроль результатів навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського

Положення про реалізацію права на вільний вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського

Положення про академічну мобільність КПІ ім. Ігоря Сікорського 

Рейтингові системи оцінювання результатів навчання: Рекомендації до розроблення і застосування

Кодекс честі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»Автор: Департамент навчально-виховної роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського

Більше про можливості реалізації у КПІ на наших канал в Telegram: канал, зворотній зв'язок - @DNVR_team_bot