Lê Ngọc Thanh 4Life English Center

Lê Ngọc Thanh 4Life English Center

Lê Ngọc Thanh

Lê Ngọc Thanh là Founder và giảng viên của Trung tâm anh ngữ 4Life | 4Life English Center (e4Life.vn) - Người thực hiện sứ mệnh "Xóa mù, giúp tiếng Anh trở thành Ngôn ngữ thứ 2" tại Việt Nam

Địa chỉ: 266 Lê Thanh Nghị, Hải Châu, Đà Nẵng

https://goo.gl/maps/u4PYxQr8rQV5qFM68

Website: https://e4life.vn/