Kendo kvalifikacija 7 kju

Kendo kvalifikacija 7 kju

Kyumeikan mokykla

Lankomumas: ne mažiau kaip 30 kendo praktikų.

Praktiniai veiksmai: nihon kendo kata - kamaje.

Žinoti pagrindines stovėsenas.

Čūdan no kamaje - kardas tiešiai prieš save.

Džodan no kamaje (hidari, migi) - kairė koja priekyje, kardas pakeltas virš galvos.

Gedan no kamaje - kardas nuleistas priešais iki kelio lygio.

Haso no kamaje - kairė koja priekyje, kardas laikomas arčiau smakro.

Vaki kamaje - kardas kartu su dešine koja pasukamas už korpuso, kardas slepiamas.

Praktiniai veiksmai: kihon - suburi, datotsu, aši sabaki.

Suburi:

Haya suburi - greiti kirčiai atliekami su šuoliuku pirmyn ir atgal.

Zenšin kotai -  kirčiai atliekami su žingsniu pirmyn ir atgal.

Ašisabaki – judėjimo kojomis technika.

Suriaši – specialus judėjimas kendo, kuomet kojos nekeliamos nuo žemės, o pėdos slysta grindų paviršiumi taip užtikrinant stabilumą judant.

Ajumiaši – judėjimas suriaši būdu, kuomet kojos prasilenkia.

Okuriaši – judėjimas suriaši būdu, kuomet kojos neprasilenkia – pirma judama dešine koja, o kairė greitai pritraukiama.

Datotsu - teisingas kirtis.

Teorija: pagrindiniai terminai ir savokos:

Šomen ni rei – nusilenkti dodžo dvasiai.

Sensei ni rei – nusilenkimas mokytojui.

Sensei gata ni rei – nusilenkimas mokytojams.

Otagai ni rei – nusilenkimas, padėka vienas kitam, kartu dirbančiam.

Mokuso – susikaupimas, trumpa meditacija.

Kotai – keistis.

Jasume – laisvai.

Maje – pirmyn.

Migi – dešinė.

Hidari – kairė.

Ato – atgal.