Kendo kvalifikacija 2 kju

Kendo kvalifikacija 2 kju

Kyumeikan mokykla

Lankomumas: ne mažiau kaip 20 kendo praktikų, išlaikius 3 kju.

Praktiniai užsiėmimai: nihon kendo kata 1 – 5.

Praktiniai užsiėmimai: kihon: učikomi geiko, kirikaeši, kakari geiko, kihon vaza 1 – 7.

Kihon go - penktasis pratimas: men nuki do (odži vaza).

Nuki vaza - kirčio išvengimo technika.      

Motodači: atlieka kirtį men.

Kakarite: žengdamas žingsnį į šoną, išvengia kirčio (nuki technika) men ir tuo pat metu atlieka kirtį do (migi do - į priešininko dešinę do pusę).

Kihon rok - šeštasis pratimas: Kote suriage men (odži vaza).

Suriage vaza - judančio priešininko kardo numušimas išnaudojant kardo išlinkimą ir priešininko kardo judėjimą, tuo pačiu užsimojant kirčiui. Suriage technika atliekamas kardo numušimas ir kirtis į tą pačią pusę - omote arba ura.

Motodači: atlieka kirtį kote.

Kakarite: keldamas kardą numuša besileidžiantį motodači kardą (suriage) ura puse ir atlieka kirtį men.

Kihon nana - septintasis pratimas: debana kote.

Debana vaza - technika, kuomet kakarite atakuoja vos prasidėjus motodači atakai.

Motodači: pradeda daryti kirtį.

Kakarite: vos pradėjus motodači daryti kirtį,  kakarite pirmiau (debana technika) atlieka kirtį kote.

Praktiniai užsiėmimai: šikake ir odži vaza (šinai kyogi).

Praktiniai užsiėmimai: kakari geiko.

Praktiniai užsiėmimai: džigeiko (dvi kovos).

Pagrindiniai terminai ir savokos:

Šiai - Pagrindinės šiai taisyklės.

Džigeiko ir šiai geiko skirtumai ir ypatybės.

Učikomi geiko ir kakari geiko skirtumai ir ypatybės.