Kendo kvalifikacija 1 kju

Kendo kvalifikacija 1 kju

Kyumeikan mokykla

Lankomumas: ne mažiau kaip 20 kendo praktikų, išlaikius 2 kju.

Praktiniai veiksmai: nihon kendo kata 1 – 7,

Praktiniai veiksmai: kihon: učikomi geiko, kirikaeši, kakari geiko, kihon vaza 1 – 9,

Kihon hači - aštuntasis pratimas: Men kaeši do (odži vaza).

Kaeši vaza  - judančio priešininko kardo numušimas išnaudojant kardo išlinkimą ir priešininko kardo judėjimą, tuo pačiu užsimojant kirčiui. Kaeši technika atliekamas kardo numušimas ir kirtis į priešingą pusę, pvz. kardas numušamas omote puse o kirtis atliekamas iš ura pusės.

Motodači: atlieka kirtį men.

Kakarite: keldamas kardą numuša besileidžiantį motodači kardą omote puse ir atlieka kirtį migi do, t.y. ura pusėje (kaeši technika).


Kihon kjū - devintasis pratimas: do (migi) učiotoši men (odži vaza).

Učiotoši vaza - technika numušant priešininko kardą, nukreipiant jį kita kryptimi.

Motodači: atlieka kirtį do (migi).

Kakarite: numuša motodači kardą nukreipdamas jį kita kryptimi (učiotoši) ir tuomet  atlieka kirtį men.

Praktiniai veiksmai: šikake ir odži vaza (šinai kyogi).

Praktiniai veiksmai: kakari geiko.

Praktiniai veiksmai: džigeiko (dvi kovos).

Pagrindiniai terminai ir savokos:

Kikai.

Kime.

Maai: isoku ito no maai, toi - maai, chika - maai.