#КПІАбітFest #ПБФ #1

#КПІАбітFest #ПБФ #1

abiturient_kpi
Вітаємо!
Ми, викладачі приладобудівного факультету Марина Філіппова та Максим Маркін, залюбки відповімо на всі ваші питання стосовно вступу на наш факультет, особливості спеціальностей та навчання на факультеті, а також на найпоширеніші запитання:

• чим ми відрізняємося від інших факультетів?

• чому навчаємо, де та ким працюють наші випускники?

• чому метрологія - це не передбачення погоди ? :)


На нашому факультеті готують фахівців за двома спеціальностями:

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології;

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка.


Яка кількість робочого обладнання з металообробки наявна на вашому факультеті? І якщо таке є, чи мають студенти доступ до нього?

Марина

Про кількість обладнання з металообробки на всьому факультеті не скажу, просто не знаю цю кількість. Але обладнання є й воно працює. Студенти мають доступ до обладнання тільки під час проведення занять під керівництвом викладачів факультету, оскільки це пов’язано з безпекою. Якщо студенту необхідно провести дослідження з використанням верстатів або щось виготовити, він завжди може звернутись до викладачів свої кафедри, й вони допоможуть в розв’язанні цього питання.


Чи відрізняється 151 спеціальність на вашому факультеті та на теплоенергетичному?

Марина

Відрізняється освітніми програмами та галузями промисловості, для яких готують фахівців.


Планую вступати до КПІ, але я не з Києва. Наскільки реально поселитися до гуртожитка? Гуртожиток для бюджетника та контрактника відрізняються умовами чи ціною? Які умови у гуртожитку? Дуже дорого?

Максим

У КПІ ім. Ігоря Сікорського всім іногороднім студентам надається гуртожиток. Ціна та умови в ньому не залежить від того, ви вчитесь на бюджеті чи на контракті. Студентів приладобудівного факультету розселяють переважно до 4-го гуртожитку. Щодо вартості проживання, то зараз такою інформацією не володію, і ціна може змінитися, тому краще уточнювати перед заселенням. Детальніша інформація на сторінці студентського містечка КПІ


Чи є у вас можливості для навчання з дипломом коледжу?

Максим

Так, така можливість є. За деякими освітніми програмами ми здійснюємо підготовку фахівців, які вступають за дипломами «Молодшого спеціаліста». Детальніше про це ви можете дізнатись на сайті факультету.

Зверніть увагу, що цього року для вступу за дипломом «Молодшого спеціаліста» обов‘язкова наявність сертифікату ЗНО з української мови 2017, 2018, 219 або 2020 років на вибір!


Розкажіть про особливості 152 спеціальності?

Максим

Кафедра інформаційно-вимірювальних технологій, можна сказати, є монополістом з підготовки фахівців за спеціальністю 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка».

На кафедрі представлено три освітні програми підготовки.

Інформаційні вимірювальні технології екологічної безпеки

На сьогодні не викликає заперечень, що техногенна цивілізація руйнує біосферу планети та загрожує не тільки здоров'ю людей, але й самому існуванню людства, що призведе до екологічної катастрофи. При цьому головним джерелом достовірної інформації про стан довкілля, а отже, найефективнішим інструментом впливу на суспільну свідомість, є інформаційні вимірювальні технології в екологічній безпеці та екологічний моніторинг. Екологічний моніторинг (environmental monitoring) – неперервний контроль змін параметрів екосистеми, їх співставлення і порівняння із значеннями, які вважаються сприятливими для еволюційного розвитку людства.

Концепція програми спрямована на розв’язання проблем контролю параметрів екосистем: робочої зони, рекреаційної зони, житлових зон, і орієнтована на забезпечення реальних перспектив застосування отриманих знань в сучасних умовах.

Студенти використовують операційні системи Microsft Windows 10, Gentoo GNU/Linux, OpenWRT, мови програмування ASM, C/C++, C#, NET, PHP, Python, Bash, HTML, CSS, JScript. Студенти вивчають інформаційно-вимірювальні технології екологічної безпеки, які базуються на сучасних рішеннях комп'ютерних мереж.

  • Метрологія та вимірювальна техніка

Попит на випускників цієї освітньої програми збільшується у зв'язку з широким використанням засобів інформаційно-вимірювальної техніки в службах оборонного комплексу України та спеціалізованих структурах МВС/МОУ. Ми готуємо фахівців з розробки програмного забезпечення на сучасних об'єктно-орієнтованих мовах програмування для інформаційно-вимірювальних комплексів. Підготовка за освітньою програмою дозволяє працювати інженером-дослідником в лабораторіях електричних, електромагнітних вимірювань та інших суміжних областей, інженером з налаштування засобів вимірювальної техніки, у відділах і лабораторіях з метрології, стандартизації, сертифікації та контролю якості продукції, в лабораторіях і конструкторських бюро, пов'язаних з проектуванням нової інформаційно-вимірювальної техніки, з впровадженням новітніх інформаційних технологій в метрологічну діяльність.

  • Інформаційно-вимірювальні технології та системи

Випускники цієї освітньої програми – фахівці з програмування та розробки комп'ютерних систем збору та аналізу експериментальних даних. Вони працюють з комп'ютерними системами наукових та технічних експериментів, інтернетом речей, випробуваннями та дослідженнями нової техніки та нових технологій, контролем та діагностуванням технічних систем, спостереженням, прогнозуванням та моделюванням технічних, біологічних і природних об'єктів. Поглиблено вивчається програмування та інформаційні технології – системне та прикладне програмування (С/C++/C#, JavaSE/EE, Linux/shell), бази даних (SQL), клієнт-серверні технології (.NET MVC/Entity), аналіз даних (Python), вебтехнології (HTML/CSS/JS/PHP), комп'ютерні мережі, цифрова обробка сигналів (DSP), технології комп'ютерного моделювання (Matlab, LabVIEW).

Детальніша інформація про освітні програми кафедри ІВТ.

 

Коли необхідно обирати освітню програму

Максим

Обирати освітню програму треба після закінчення першого курсу, але попередній розподіл за групами проводиться під час подання оригіналів для зарахування.

 

А яка різниця між спеціальностями факультету? Викладачі ті самі?

Марина

Власне у їх назві та кваліфікації в дипломі :). Якщо серйозно, то спеціальності знаходяться в одній галузі знань «Автоматизація та приладобудування», й основні відмінності є в знаннях та вміннях, які отримують студенти. Стосовно викладачів, то це залежить від кафедри, якщо на кафедрі готують за двома спеціальностями, то й викладачі кафедри викладають для двох спеціальностей.


На яку спеціальність складніше вступити? Що таке «освітня програма»?

Марина

Шанси вступити на наші спеціальності, в принципі, рівні, але на 152 спеціальність прохідний бал по країні, нижчий, ніж на 151 (це було в попередніх роках, що буде в цьому році невідомо).

Освітня програма – це система освітніх компонентів на відповідному рівні вищої світи в межах спеціальності (спеціалізації), що визначає:

• вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою;

• перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення;

• кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми;

• очікувані результати навчання (компетентності, знання і уміння), якими повинен оволодіти здобувач відповідного ступеня вищої освіти.

Нв факультеті навчання відбувається за 8 освітніми програмами.

Спеціальність 151 Автоматизація та комп‘ютерно-інтегровані технології

- Комп‘ютерно-інтегровані технології виробництва приладів

- Комп‘ютерно-інтегровані технології та системи навігації і керування

- Комп‘ютерно-інтегровані технології проектування приладів

-  Роботизовані і автоматизовані системи неруйнівного контролю та діагностики

- Комп'ютерно інтегровані оптико-електронні системи та технології

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

- Інформаційні вимірювані технології екологічної безпеки

 - Метрологія та вимірювальна техніка

 - Інформаційні вимірювальні технології та системи


Ким можна працювати після закінчення приладобудівного факультету?

Марина

Випускники приладобудівного факультету успішно працюють в проєктно-конструкторських організаціях, науково-дослідних установах, обчислювальних центрах, на промислових підприємствах в різних галузях виробництва, на підприємствах зв’язку, транспорту, у підрозділах МНС, де застосовуються системи автоматики, в системі екстреної допомоги «112», в службах обслуговування телекомунікаційних систем та інформаційних технологій, в сфері розробки та управління програмного забезпечення. На посадах інженерів-конструкторів, інженерів-технологів, програмістів, інженерів-електриків, інженерів-електроніків, інженерів-метрологів, конструкторами-технологами вимірювальної техніки, інженерами розробниками електронної техніки, розробниками мікропроцесорних систем, фахівцями по базам даних, фахівцями з розроблення, обслуговування та ремонту контрольно-вимірювальної апаратури та іншими пов’язаними кваліфікованими фахівцями


Чи входить до приладобудування робототехніка?

Максим

Робототехніка входить до приладобудування, оскільки без роботів неможливо створити автоматизоване виробництво. На факультеті працює гурток «Робототехніка та автоматизація», де студенів поглиблюють знання з робототехніки, мікропроцесорної техніки, програмування та використовують їх у науково-пізнавальній діяльності


Автоматизація – які дисципліни вивчаються і що реально вміють випускники? Де працюють?

Вивчаються як класичні інженерні дисципліни – математика, фізика, конструювання, технології виготовлення приладів, так й специфічні для галузі – теорія автоматичного керування, механіку автоматизованих систем, апаратні пристрої для керування, програмування класичне (С, С#, web-технології тощо) та спеціальне програмування, бази даних, проєктування систем керування, оптимізація систем, монтаж та наладка. Працюють в компаніях-інтеграторах комплексних рішень, проєктних компаніях, відділах експлуатації. Дехто з випускників знаходить себе в IT, бо мають базу системного мислення та навички програмування або фрілансить за спеціальністю, консультує компанії.


Який мінімальний бал був в минулому році на бюджет на 152 спеціальність?

Максим

Взагалі через назву спеціальність 152 дуже недооцінена. Небагато абітурієнтів здогадується, що інформаційно-вимірювальна техніка неможлива без програмування, тому програмування – невіддільна частина підготовки бакалаврів. Через таку недооцінку прохідний конкурсний бал не дуже високий – приблизно 133. Хочу наголосити, що цього року конкурсний бал обраховується за іншими коефіцієнтами, тому минулорічний показник не буде дуже показовим, хоча орієнтуватися на нього можна. Також, на відміну від минулого року, встановлено мінімальний показник конкурсного бала – 125. Тобто, вступники з нижчим конкурсним балом брати участь у конкурсі навіть на контракт не можуть!


Чи багато бюджетних місць на 152 спеціальності на кафедрі?

Максим

Це також цікавий показник. Він коригується залежно від кількості рекомендованих на конкурсну пропозицію (спеціальність на факультеті), залежить також від мінімального конкурсного балу за спеціальністю по Україні. У 2020 році на спеціальність 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка максимальний обсяг державного замовлення складає 50 осіб. Ліцензовані обсяги – 110 для денної форми навчання та 40 для заочної.


А як щодо міжнародного співробітництва, воно у вас є?

Марина

Факультет має тісні стосунки з університетами США, Німеччини, Франції тощо. Відкрита франко-українська магістерська програма з оптичної інженерії та фотоніки на базі кафедри оптичних та оптико-електронних приладів КПІ ім. Ігоря Сікорського та Universite du Maine.

Студенти та викладачі факультету беруть участь у програмах академічної мобільності Еразмус+.


Я не дуже знаю фізику. Що робити? Я зможу у вас вчитись?

Марина

Звичайно зможете :) Загальна фізика вивчається на першому курсі й викладачі фізики роблять все можливе й неможливе, щоб підтягнути студентів на достойний рівень. Також в університеті діють адаптаційні курси з математики та фізики для студентів першого курсу.


В якому корпусі вчаться студенти ПБФ?

Марина

Студенти ПБФ навчаються в 1, 18, 20 та 21 корпусах залежно від кафедри.


Хто краще готує спеціалістів у сфері інженерії: ПБФ чи ММІ?

Марина

Це порівняти неможливо. Всі факультети/інститути КПІ ім. Ігоря Сікорського готують кращих фахівців в інженерії. Але можу сказати, що наші випускники можуть працювати в машинобудівній галузі, а випускники механіко-машинобудівного інституту в галузі приладобудування.


Чи є заочна форма навчання? Хочу вступати до магістратури!

Максим

Заочна форма навчання є на всіх рівнях вищої освіти й на факультеті прийом проводять на трьох кафедрах: приладобудування, виробництва приладів та інформаційно-вимірювальних технологій.


Кажуть, що 151 – це не ІТ, але близько. Якщо це так, то чому спеціальність не в ІТ і чи варто мені її розглядати, якщо я хочу в програмування, але боюся не набрати величезні бали на ЗНО?

Марина

151 спеціальність наближена до ІТ, а чому вона не ІТ, я не знаю. Програмування є у всіх освітніх програмах й не тільки 151 спеціальності, вище була відповідь про навчання програмуванню на 152 спеціальності. Сучасну техніку без знання програмування неможливо створити.

Ви можете розглядати одним з пріоритетів спеціальності нашого факультету:

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка


Чи надає університет можливість навчання на магістратурі за кордоном після отримання диплому бакалавра за спеціальністю 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»?

Максим

Зараз в КПІ ім. Ігоря Сікорського діють проєкти кредитної мобільності з понад 50 університетами-партнерами за програмою «Еразмус+». Подробиці на сайті відділу академічної мобільності студентів.

Кращі студенти кафедри інформаційно-вимірювальних технологій проходять стажування за кордоном. Кафедра активно співпрацює з міжнародною організацією обміну студентами IAESTE – The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience.


Чи є додаткові бали за ФДП на вашому факультеті?

Марина

При вступі на спеціальності нашого факультету зараховуються додаткові бали за ФДП, а також діє галузевий коефіцієнт, якщо ви оберете наші спеціальності 1 та 2 пріоритетом.


Закінчую перший курс в іншому виші та хочу перевестись до вас, що робити?

Марина

Закінчити перший курс в іншому закладі вищої освіти (ЗВО), написати заяву на переведення, погодити її у вашому ЗВО та звернутись з цією заявою до нашого деканату. Детальніше про переведення можна дізнатись, зателефонувавши до деканату або електронною поштою. Контакти на сайті факультету.


Чи реально отримати стипендію?

Максим

Академічну стипендію в КПІ ім. Ігоря Сікорського отримують 45 % студентів на курсі в межах однієї спеціальності. Для вступників на 1 курс академічна стипендія нараховується на основі конкурсного бала.


Є також соціальна стипендія, яка призначається студентам пільгових категорій.

Крім того, в КПІ і, зокрема, на ПБФ є можливість претендувати на іменні стипендії. Це стипендії Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, іменні стипендії ім. І. Курчатова, стипендії ректора КПІ ім. Ігоря Сікорського, соціальна стипендія Верховної Ради та Кабінету Міністрів України.

Також існують стипендії від підприємств-партнерів.


Цікавить питання військової кафедра для студентів факультету, чи вона безкоштовна?

Марина Напевн , чоловік є більш обізнаним в цьому питанні J

Максим

При КПІ ім. Ігоря Сікорського є кафедра військової підготовки. На скільки мені відома, навчання на цій кафедрі проводиться на контрактній основі. Всю необхідну інформацію можна знайти на сайті кафедри.


Скільки пар на день на перших-других курсах?

Марина

На першому–другому курсі, зазвичай, 3 пари в день, але може бути й 4. Все залежить від дня тижня.


Які є інформаційні ресурси для вступників та студентів 152 спеціальності?

Максим

Інформаційних ресурсів дуже багато! Це і сайт факультету, сайт кафедри інформаційно-вимірювальних технологій, сайти окремих освітніх програм (ІВТЕБ, МВТ, ІВТС), Фейсбук-сторінка ПБФ, канал абітурієнта ПБФ в Телеграм, канал деканата факультета, фейсбук сторінка кафедри ІВТ, чат абітурієнта кафедри ІВТ.

Відео на офіційних каналах:Марина

Детальніше про спеціальності факультету та освітні програми ви можете дізнатись на сайті факультету сайт факультету, а в чаті абітурієнта ПБФ в Телеграм ми разом зі студентами відповімо на всі ваші питання...