#КПІАбітFest #Марафон

#КПІАбітFest #Марафон

abiturient_kpi

ФСП - ФАКУЛЬТЕТ СОЦІОЛОГІЇ І ПРАВА -

РТФ - РАДIОТЕХНIЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ -

ФЕЛ - ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОНIКИ - Пишіть нам

ВПІ - ВИДАВНИЧО-ПОЛIГРАФIЧНИЙ ІНСТИТУТ - Пишіть нам

ФММ - ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ - Пишіть нам

ФБТ - ФАКУЛЬТЕТ БIОТЕХНОЛОГIЇ I БIОТЕХНIКИ - Пишіть нам

ММІ - МЕХАНIКО-МАШИНОБУДIВНИЙ ІНСТИТУТ - Пишіть нам

ФЕА - ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГОТЕХНIКИ ТА АВТОМАТИКИ - Пишіть нам

ФМФ - ФIЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ - Пишіть нам

ПБФ - ПРИЛАДОБУДIВНИЙ ФАКУЛЬТЕТ - Пишіть нам

ФІОТ - ФАКУЛЬТЕТ IНФОРМАТИКИ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНIКИ - Пишіть нам

ІМЗ - ІНСТИТУТ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА ТА ЗВАРЮВАННЯ ІМ. Є.О. ПАТОНА - Пишіть нам

ІХФ - ІНЖЕНЕРНО-ХIМIЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ - Пишіть нам

ІПСА - ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНОГО СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ - Пишіть нам

ІТС - НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ IНСТИТУТ ТЕЛЕКОМУНIКАЦIЙНИХ СИСТЕМ - Пишіть нам

ТЕФ - ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ - Пишіть нам

ФПМ - ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ - Пишіть нам

ІЕЕ - ІНСТИТУТ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ - Пишіть нам

ІАТ - ІНСТИТУТ АЕРОКОСМІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ - Пишіть нам

ФЛ - ФАКУЛЬТЕТ ЛІНГВІСТИКИ - Пишіть нам

**Інформація про непредставлені факультети та інститути - на сайті Приймальної комімсії КПІ ім. Ігоря Сікорського


📢 Вступник на фейсбук| інстаграм| телеграм

 💭 Зворотній зв'язок

 ❤️ Чекаємо на вас!


Автор: Департамент навчально-виховної роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського

Залишились запитання? Долучайся на канал

Report Page