Канали факультетів/інститутів

Канали факультетів/інститутів

https://t.me/dnvr_31

НН ВПІ (Навчально-науковий видавничо-полiграфiчний інститут):
канал
, зворотний зв'язок


НН ІАТ (Навчально-науковий інститут аерокосмічних технологій):
канал
, зворотний зв'язок


НН ІЕЕ (Навчально-науковий інститут енергозбереження та енергоменеджменту):
канал
, зворотний зв'язок


НН ІМЗ ім. Є.О. Патона (Навчально-науковий інститут матеріалознавства та зварювання ім. Є.О. Патона):
канал
, чат, зворотний зв'язок


НН ІПСА (Навчально-науковий інститут прикладного системного аналiзу):
канал
, зворотний зв'язок


НН ІТС (Навчально-науковий інститут телекомунiкацiйних систем):
канал
, зворотний зв'язок


ІХФ (Інженерно-хiмiчний факультет):
канал
, зворотний зв'язок


НН ММІ (Навчально-науковий механiко-машинобудiвний iнститут):
канал
, зворотний зв'язок


ПБФ (Приладобудiвний факультет):
канал
, зворотний зв'язок


РТФ (Радiотехнiчний факультет):
канал
, зворотний зв'язок


НН ІАТЕ (ТЕФ) (Навчально-науковий інститут атомної та теплової енергетики (теплоенергетичний факультет)):
канал
, зворотний зв'язок


ФБМІ (Факультет біомедичної інженерії):
канал
, зворотний зв'язок


ФБТ (Факультет бiотехнологiї i бiотехнiки):
канал
, зворотний зв'язок


ФЕА (Факультет електроенерготехнiки та автоматики):
канал
, зворотний зв'язок


ФЕЛ (Факультет електронiки):
канал
, зворотний зв'язок


ФІОТ (Факультет iнформатики та обчислювальної технiки):
канал
, зворотний зв'язок


ФЛ (Факультет лiнгвiстики):
канал
, зворотний зв'язок


ФММ (Факультет менеджменту та маркетингу):
канал
, зворотний зв'язок


ФМФ (Фiзико-математичний факультет):
канал
, зворотний зв'язок


ФПМ (Факультет прикладної математики):
канал
, зворотний зв'язок


ФСП (Факультет соціології і права):
канал
, зворотний зв'язок


НН ФТІ (Навчально-науковий фiзико-технiчний iнститут):
канал
, зворотний зв'язок


ХТФ (Хiмiко-технологiчний факультет):
канал
, зворотний зв'язок


Департамент навчально-виховної роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського

Хелпік – помічник-навігатор для КПІшників по КПІшним інтернетам

З питаннями та пропозиціями @DNVR_team_bot

ДНВР на сайті | фейсбук | телеграм

Успіхів!

Report Page