КАНАЛИ ФАКУЛЬТЕТІВ/ІНСТИТУТІВ

КАНАЛИ ФАКУЛЬТЕТІВ/ІНСТИТУТІВ


Інститути

Інститут прикладного системного аналiзу - ІПСА (зворотній зв'язок)

Iнститут телекомунiкацiйних систем - ІТС (зворотній зв'язок)

Видавничо-полiграфiчний інститут - ВПІ (зворотній зв'язок)

Інститут аерокосмічних технологій - ІАТ (зворотній зв'язок)

Інститут енергозбереження та енергоменеджменту - ІЕЕ (зворотній зв'язок)

Механiко-машинобудiвний iнститут - ММІ (зворотній зв'язок)

Фiзико-технiчний iнститут - ФТІ (зворотній зв'язок)

Інститут матеріалознавства та зварювання ім. Є.О. Патона - ІМЗ (чат, зворотній зв'язок)

Факультети

Інженерно-хiмiчний факультет - ІХФ (зворотній зв'язок)

Приладобудiвний факультет - ПБФ (зворотній зв'язок)

Радiотехнiчний факультет - РТФ (зворотній зв'язок)

Теплоенергетичний факультет - ТЕФ ( зворотній зв'язок)

Факультет біомедичної інженерії - ФБМІ (зворотній зв'язок)

Факультет бiотехнологiї i бiотехнiки - ФБТ (зворотній зв'язок)

Факультет електроенерготехнiки та автоматики - ФЕА (зворотній зв'язок)

Факультет електронiки - ФЕЛ (зворотній зв'язок)

Факультет iнформатики та обчислювальної технiки - ФІОТ (зворотній зв'язок)

Факультет лiнгвiстики - ФЛ (зворотній зв'язок )

Факультет менеджменту та маркетингу - ФММ (зворотній зв'язок)

Факультет соціології і права - ФСП (зворотній зв'язок)

Факультет прикладної математики - ФПМ (зворотній зв'язок)

Фiзико-математичний факультет - ФМФ (зворотній зв'язок)

Хiмiко-технологiчний факультет - ХТФ (зворотній зв'язок)Автор: Департамент навчально-виховної роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського

Більше про можливості реалізації у КПІ на нашому каналі в Telegram: канал, зворотній зв'язок - @DNVR_team_bot