Jak funguje 1. DeFi termínovaný vklad HEX?

Jak funguje 1. DeFi termínovaný vklad HEX?

Hexican.cz


VYLOUČENÍ ZODPOVĚDNOSTI: INVESTICE DO KRYPTOMĚN A KRYPTOAKTIV JE VYSOCE RIZIKOVÁ. JEJICH HODNOTA SE MŮŽE PROPADNOUT NA NULU. RŮST CENY MÍVÁ BĚŽNĚ -90% KOREKCE. NÁSLEDUJÍCÍ POPIS POUZE OBJASŇUJE INTERNÍ FUNGOVÁNÍ KRYPTOMĚNY HEX, JAK JEJ CHÁPE AUTOR ČLÁNKU. ČTENÁŘ JE POVINNEN NASTUDOVAT OFICIÁLNÍ MATERIÁLY, NEŽ SE ROZHODNE NA ZÁKLADĚ INFORMACÍ JEDNAT.


HEX je svět měnící inovace hodna Nobelovy ceny za ekonomii. Vyvinuta svébytným sériovým podnikatelem a miliardářem Richardem Heartem v roce 2019.


HEX je DeFi aplikace běžící v blockchainové síti Ethereum (brzy také v PulseChainu), která monetizuje čas pomocí termínovaného vkladu s vysokým zhodnocením ve formě kryptoměny HEX.Ačkoli kryptoměny měly být původně digitální hotovostí, v praxi se využívají spíše jako spekulativní instrument a uchovatel hodnoty. K placení se využívají jen minoritně.

Díky technologii smart contractů se z kryptoměn stávají programovatelné peníze, které otevřely celé nové odvětví decentralizovaných financí (DeFi).


Decentralizované finance (DeFi) jsou finanční produkty a služby realizované pomocí DeFi aplikace (smart contract). Převážně se jedná o půjčky kryptoměn využívané ke spekulacím na růst ceny.
HEX pro změnu realizuje termínované vklady s vysokým zhodnocením - v bankovním sektoru jde o jeden z nejžádanějších finančních produktů.


DeFi aplikaci si můžeme představit jako počítačový program, který ale žije v blockchainu kryptoměnové sítě, která je v tomto kontextu počítačem pro DeFi program. Kdokoli na celém světě může DeFi aplikaci spustit a program vykoná s jeho kryptoměnou předem definovanou operaci. Program může manipulovat jen s kryptoměnou, ke které dostal povolení od majitele (jeho kryptografický podpis).


Typickou DeFi operací bývá převést vlastnictví kryptoměny na DeFi aplikaci a ta následně může kryptoměnu například půjčovat třetí straně (osobě nebo další DeFi aplikaci), nebo ji jen držet mimo oběh. Za poskytnutá práva potom může odměňovat původního majitele. Ať už průběžně ve formě úroku, nebo na konci období ve formě odměny.


DeFi aplikace (smart contract) tedy funguje jako zprostředkovatel toků kryptoměn. Ať už mezi různými majiteli, nebo jen vůči jednomu majiteli. Stará se o interní účetnictví a definuje pravidla, co je a není možné s poskytnutou kryptoměnou dělat.


Pokud kryptoměny mohou fungovat jako programovatelné peníze, potom HEX jsou již jednou pro vždy naprogramova peníze*.

* kryptoměny jsou zatím klasifikovány jako nehmotný movitý majetek, nikoli peníze


Není DeFi jako DeFi


DeFi mají být decentralizované finance. Aby tuto podmínku DeFi aplikace splňovala, nestačí, aby její program běžel v decentralizované síti.


Pokud k DeFi aplikaci kdokoli vlastní takzvaný administrátorský klíč (admin key), znamená to, že program může někdo dodatečně editovat a pozměnit jeho chování. Do toho spadá i možnost vyrobit kdykoli mimo pravidla další kryptoměnu, nebo převést kapitál všech účastníků do své kapsy.


Vlastní-li tedy někdo k DeFi aplikaci administrátorský klíč, nejedná se ve své podstatě o decentralizované finance, ale o centralizovanou finanční službu. Protože vše stojí a padá na jedné centrální entitě, které je nezbytné důvěřovat a která má plně v moci kapitál účastníků. Vlastník admin klíče je v pozici bankovní instituce, které je nutné důvěřovat, že neudělá nic, co by poškodilo investory.


Kryptoměny přitom vznikly přesně z toho důvodu, aby nebylo nutné důvěřovat žádné jedné centrální entitě, a její úlohu přebírá decentralizovaný software.


Skutečné pravé DeFi je tedy pouze ta DeFi aplikace, která je zcela hotová, nikdo k ní prokazatelně nevlastní admin klíč a je proto nezměnitelná, necenzurovatelná, nevypnutelná. Pouze takovému DeFi mohou uživatelé důvěřovat, že vždy bude fungovat přesně tak, jak funguje doposud. HEX jako jedna z mála "DeFi" aplikací tuto podmínku splňuje.


Idea na pozadí HEXu


Protože jsou kryptoměny nejvíce používány jako spekulativní instrument, každý investor sleduje v první řadě cíl, aby hodnota jeho kryptoměny rostla.


Cena kryptoměny se tvoří na trhu a má tedy jednu jedinou tržní zákonitost.


Pokud lidé nakupují víc, než prodávají, cena roste. Pokud nakupují méně, než prodávají, cena klesá. To je jediný důvod, proč se cena kryptoměny mění.


To nejvíce žádoucí chování z pohledu růstu ceny tedy je, aby investor kryptoměnu nakoupil a držel. Neboli neprodával. To je jediné chování, které redukuje nabídku. A čím menší nabídka, tím více cena roste. (Tržní mechanismus.)

HEX takové chování odměňuje. Odměňuje investory, kteří HEX drží (odeberou jej z volného trhu.)


Způsob, jak investor může HEX "držet", je provést termínovaný vklad (tzv. Stake) na předem zvolené období, které nelze předčasně zkrátit bez penalizace.


Založením Staku se stanou dvě věci:


1) Stakovaný HEX zmizí z volného trhu, nemůže být od té chvíle prodán. Nabídka na trhu se zmenšila. Cena byla o něco víc ochráněna.


2) Jakmile stakovaný HEX nelze prodat, začne virtuálně propůjčovat svou hodnotu všemu ostatnímu HEXu, který zůstává na trhu k prodeji. Volný HEX tak díky Stakům může být prodán za zvýšenou cenu. Z toho profitují lidé, kteří nestakují.


Majitelé volného HEXu tedy pomyslně platí za zvýšení hodnoty svého HEXu stakerům tak, že je stakerům dovoleno rozdělit si mezi sebe roční nárůst celkového počtu HEXu (inflaci). To ale na druhou stranu znamená, že držet dlouhodobě volný HEX se nevyplácí, protože u něj dochází k roční devalvaci vůči stakovanému HEXu.


Je tu tedy motivační faktor, aby byl pokud možno všechen HEX stakovaný - stažený z trhu. Kvůli jeho nedostatku potom tržní mechanismus tlačí cenu nahoru.


Klasický termínovaný vklad v bance


Jak funguje klasický termínovaný vklad v bance?


Zvolíme období, po které přenecháváme peníze bance k dispozici, a vložíme peníze na termínovaný účet.

Teprve po skončení období můžeme peníze vybrat a banka nám za odměnu připíše úrok, který je tím větší, na čím delší období jí peníze přenecháme. (Pokud chceme vklad předčasně ukončit, banka nás bude penalizovat.)

Co dělá banka? Půjčí naše peníze?

Ne. Banka použije naše peníze jako rezervu, která jí umožní vzít si od centrální banky 10 krát víc peněz, které potom půjčí za úrok. Centrální banka dané peníze vytvoří ze vzduchu - z inflace.

Naše odměna, kterou nám banka vyplatí, tedy nepochází z úroků od lidí, kterým by banka půjčila naše peníze. Naše odměna pochází z inflace - z peněz, které centrální banka vyrobila ze vzduchu.


HEX - první termínovaný vklad na blockchainu


Jak funguje termínovaný vklad HEXu?


Obdobně. Pro realizování termínovaného vkladu si směníme libovolnou měnu/kryptoměnu na HEX. Následně zvolíme období, po které se vzdáváme vlastnictví své kryptoměny HEX, a přes go.hex.com provedeme termínovaný vklad (Stake).


Na technologické úrovni. Založení Staku naše HEX tokeny takzvaně "spálí", přestávají existovat. Důležitá věc je, že jsme to my sami, kdo zadává pokyn softwaru, co má udělat s naším HEXem. Žádná osoba danou operaci nezprostředkovává. Jsme to jen my, naše kryptoměna HEX a DeFi aplikace, která je k dispozici komukoli k použití.


Teprve po skončení období můžeme Stake ukončit (unstake). DeFi aplikace HEXu nám na konci dovolí vyrobit si HEX navíc jako odměnu.


Na technologické úrovni. Provedením Unstaku si sami sobě "vytiskneme" HEX, a to jak naši původní částku před spálením, tak naši odměnu. Důležitá věc je opět fakt, že my sami sobě vytváříme svou vlastní odměnu. Žádná osoba nám nedává HEX ani ze svého ani z cizího. Software nám pouze dovolí vyrobit si sami sobě HEX ze vzduchu, protože jsme splnili jeho podmínky. Obdobně jako úrok v bance je z peněz vzniklých ze vzduchu - z inflace. A obdobně jako při těžbě bitcoinu, kdy si těžař vyrobí nové bitcoiny ze vzduchu, protože splnil podmínky softwaru.


Zdrojem odměn pro termínované vklady (Staky) je inflace kryptoměny HEX, která je stanovena na 3,69% ročně.

Ročně se tedy zvětšuje celkový počet HEXů o 3,69% a tento inflační nárůst je rozdělován mezi majitele termínovaných vkladů (stakery) v poměru velikosti jednotlivých vkladů (staků) a jejich délky.


Pokud by bylo stakováno pouze 10% všeho HEXu, potom těchto 10% stakerů obdrží 100% z onoho 3,69% ročního přírůstu. Obdrží tedy desetinásobek toho, co by obdrželi, kdyby by byl stakován všechen HEX.

To by potom dělalo průměrné roční zhodnocení (APY) 36,9%


Vzhledem k tomu, že inflace (nový HEX) je stále součástí Staku, tak nový HEX se objeví v oběhu až po ukončení Staku. Ačkoli se tedy počet HEXu zvětšuje, všechno navýšení je termínovaně zamčeno a na trhu se tedy ihned neobjevuje. A pokud se majitel po skončení Staku rozhodne částku opět Stakovat, skutečná inflace může být teoreticky odsouvána do budoucnosti do nekonečna.


Dělení koláče


Inflace 3,69% nárůstu celkového objemu HEXu ročně je tedy jeden koláč k rozdělení mezi termínované vklady (Staky). Pokud by existoval jen jediný Stake, jeho majitel by obdržel celý koláč. Pokud dva stejné, jejich majitelé by si rozdělili koláč napůl a tak stále dále.

Koláč se nedělí jednou za rok, ale jeho poměrná část se dělí na denní bázi. Každý den, kdy Stake stále trvá, je připsána majiteli odměna (podíl na koláči).


Na technologické úrovni. DeFi aplikace HEXu skutečně interně nepoužívá složené úročení jako účetní metodu, ale využívá tzv. podíly (Shares) na celkovém koláči. Při založení Staku (termínovaného vkladu) a zvolení jeho velikosti a délky je vypočítán podíl (share) na celkovém koláči vůči ostatním již běžícím Stakům.


Založením Staku tedy uživatel spálí svůj HEX a na oplátku jsou mu v interním účetnictví aplikace přiděleny podíly na odměně tzv. T-Shares. Jde o zkratku od Trillion Shares, neboť celkový počet podílů je v jednotkách amerických trillionů (českých bilionů).


Namísto neustálého přičítání složeného úroku k danému Staku, má Stake napevno přidělený počet T-Shares s tím, že narůstá cena T-Shares.


Při založení Staku je podíl z koláče převeden dle ceny T-Shares na určitý počet T-Shares. A protože cena T-Shares narůstá, při ukončení Staku (unstake) je daný počet T-Shares převeden na mnohem větší počet HEXů, než byl na začátku. Tato metoda vytváří na konci podobný efekt, jaký by vytvořil složený úrok. Přestože metoda je odlišná.


Vzhledem k tomu, že odměnou není pevně stanovený složený úrok, ale podíl z koláče, který je závislý na momentálním poměru k ostatním Stakům, nelze dopředu přesně vypočítat, jaká přesná odměna bude po letech při ukončení Staku. Neboť jde o dynamický systém a nově zakládané Staky a čerstvě končící Staky mění poměry podílů na koláči běžících Staků.


"Delší vydělá vždy víc"


V aplikaci je pravidlo, že delší Stake musí být vždy ziskovější, než několik kratších Staků otevřených po sobě za stejné období.

Neboli 3 letý Stake je výnosnější, než 1 letý Stake ihned celý reinvestovaný 3x po sobě.


Tohoto je rovněž dosaženo díky použití T-Shares. Kdy po každém ukončení Staku systém vyhodnotí, jaká byla jeho výnosnost (ROI), a pokud daný Stake dosáhl historicky nejvyššího zhodnocení, zvýší se cena T-Shares. Reinvestice celé částky zpět při stejné délce tedy z principu obdrží méně T-Shares.

Aby člověk získal stejný počet T-Shares, musí udělat Stake na delší období, než bylo předchozí, protože s délkou období termínovaného vkladu rostou bonusy.

Tento mechanismus tak současně motivuje, aby se průměrná doba všech Staků neustále prodlužovala. Na čím delší období je kryptoměna HEX odebrána z oběhu, tím více je stimulován růst její ceny. (Cena je jen funkcí nabídky a poptávky.)


Použití T-Shares k řešení dané účetní úlohy lze považovat za onu inovaci hodnou Nobelovy ceny za ekonomii.


Dostatek odměn i pro nově příchozí


Nejdelší období, na které může být Stake vložen, je 5555 dnů (~15 let)

To znamená, že každý i ten nejdelší Stake s největším podílem jednou skončí. Většina Staků však končí mnohem dříve. Průměrná doba na podzim 2021 je zhruba 5 let.

Kdykoli některý Stake skončí, jeho uvolněný kus koláče zvětší kusy koláče všem, kterým Stake stále běží. To se zvlášť týká nově příchozích.

Pokud jeden uživatel otevře Stake na 1 rok. A druhý uživatel po půl roce otevře Stake na 2 roky. Tak druhému uživateli se jeho koláč po půl roce zvětší, protože tou dobou odpadne Stake prvního uživatele. Druhý uživatel ve výsledku dostane větší odměnu, ačkoli přišel později.


Systém tedy zajišťuje, že vždy je dost "masa na kosti" i pro nově příchozí, kteří nebyly "na začátku". Kdy kdo přišel totiž nehraje zvláštní roli. Roli hraje, kdo jak velký a dlouhý Stake založí.


Ukončení termínovaného vkladu


DeFi aplikaci HEXu se v komunitě říká také TRUTH ENGINE, protože zajišťuje pravdivost.


Pokud někdo založí termínovaný vklad (Stake) a defacto slíbí, po jakou dobu je možné počítat s tím, že jeho HEX bude mimo trh, a potom by svůj slib nedodržel, Truth Engine ho požene k zodpovědnosti penalizací. Naopak pokud slib dodrží, mluvil pravdu, je odměněn.


Předčasné ukončení

Pokud je stake ukončen předčasně (Emergency Endstake), strhává se penále ve výši odměn, které by člověk byl býval dostal za polovinou celkové přislíbené doby trvání Staku. Přitom minimální penále je vypočítáno z 90 dnů.


Z toho vyplývá, že při Staku delším jak 180 dnů a ukončením v polovině doby, člověk nedostane žádné zhodnocení, pouze to, co vložil. Pokud před polovinou, dostane zpět méně, než vložil. Pokud po polovině, dostane pouze menší odměnu.(Dostane odměnu jen za období od poloviny doby do momentu ukončení staku.)


Platí tedy, že pokud je stake ukončen příliš předčasně, penále může zasáhnout i do původně vložené částky a v nejhorším případě může člověk odejít s nulou.


Včasné ukončení

Stake se sám neukončí, ani pokud uplyne jeho stanovená doba.

Stake je po své expiraci nutné ručně ukončit. Jsou dvě možnosti:

  • Běžný Unstake - při ukončení si uživatel sám sobě vytvoří HEX tokeny včetně odměny
  • Good Accounting - tato volba ukončení Staku nevytváří zatím žádné HEX tokeny. Vytvoření HEXu, neboli vyplacení si odměny může být daňová událost, kterou si člověk může nechat na pozdější dobu.

Neukončený stake je po 14 dnech penalizován 1% týdně. Po 2 letech je stake na nule.

Je tedy třeba si hlídat datum ukončení Staku a ručně provést jeho ukončení jedním ze dvou způsobů výše.


Tiskárna na "peníze"


Přestože kryptoměny a potažmo HEX nejsou peníze, tak pokud je možné HEX za peníze nakonec směnit, můžeme o HEXu pracovně mluvit jako o "penězích".


HEX je jediný skutečně spořicí nástroj, který existuje kdekoli, protože stakovaný HEX je technicky vzato privátní tiskárnou peněz. Ne obrazně, ale doslova. Jediné nové peníze, které ve formě HEXu vznikají, vznikají skrze staky. 


Staker vlastní tiskárnu, přes kterou si tiskne peníze sám sobě, a to v míře v jaké byl ochoten na tisk počkat a v míře v jaké je ochoten do nekonečna držet určitý objem HEXu. 


Což je plán mnohých majitelů velkých Staků. Držet navždy miliony HEXu jako tiskárnu peněz a jen to, co jim tiskárna vytiskne, si vybrat dle potřeby na momentální výdaje. A základ si opět uložit do nového Staku. Jejich základní majetek v HEXu tedy nebude nikdy prodán na volném trhu, aby srazil cenu.


Skutečná hodnota HEXu


Když měna ještě bývala penězi, peníze byly kryté zlatem.

Dnes jsou peníze kryté jen důvěrou v jejich hodnotu.


Je něčím krytý HEX?

U HEXu bychom mohli mluvit o tom, že kromě důvěry je jeho hodnota svým způsobem krytá také termínovanými vklady (Staky). Stake je kapitál zamknutý až na 15 let, bez praktické možnosti jej odemknout kvůli penále.

Cenu/hodnotu HEX tokenů tedy drží nahoře masivní objem kapitálu, u kterého neúplatný software garantuje, že zůstane zamknutý.

Neplánovaný emergency unstake probíhá jen ojediněle a z jeho provedení profitují zpátky všechny Staky. Tuto eventualitu tedy můžeme z rovnice téměř odebrat.


Pokud vyjdeme z předpokladu, že skutečnou hodnotu dává věci jen jiná skutečná hodnota, potom je skutečná hodnota HEXu krytá skutečným kapitálem (USD skrze HEX) nainvestovaným a časově uzamkutým v termínovaných vkladech (Stacích).


Na základě tohoto pohledu potom skutečná hodnota HEXu roste s velikostí kapitálu na termínovaných vkladech a počtem účastníků na těchto vkladech.

Počet stakerů má za poslední rok rostoucí trend.


The Value Proposition

"The Value Proposition" objasňuje, proč jde cena HEXu stále nahoru.  

Vzhledem k tomu, že suma výplaty Payoutu (PO) na jeden T-Share (TS) jde programově pouze nahoru (a nemůže jinak), cena HEXu následuje.


Komunita Hexicans


Co objektivně odděluje HEX od ostatních crypto projektů, je jeho komunita, která si říká Hexicans.


Ano, každý projekt má své příznivce. Ti se mnohdy mezi projekty prolínají. Bývají v diskusích pod anonymními identitami a tam to zpravidla končí.


Ale HEX komunita má dnes už desítky osobností, které dělají pravidelné streamy a konferenční videohovory mezi sebou. Diskutují, vysvětlují, teoretizují, odpovídají na otázky a propagují jen a pouze HEX, popřípadě PulseChain od shodného autora. Streamy mívají mezi 1 a 5 hodinami a stále je se o čem bavit. 

Nejkvalitnější HEX streameři jsou uváděni v televizním programu HEXstreamers.


Mnozí z nich jsou již multimilionáři a tak mají i finance na různé další způsoby propagace ve vlastní režii.


Hexicans pořádají i konference ve Vegas, road tripy s přednáškami atp. Čím více lidí skrze HEX bohatne, tím více se aktivity nabalují.


Něco takového nemá žádná další kryptoměna. Běžnou praxí je, že zakladatelé kryptoměny tlačí informace do komunity, ta je nějak konzumuje a tam to zpravidla končí.


Hexicans se profilují jako decentralizovaní "spolumajitelé" HEX projektu, tak k němu mentálně přistupují a šíří ho dál. 


Navíc bývá běžné, že Hexicans končí s investicemi do ostatních krypto projektů, přestávají s tradingem, přestávají s gamblingem nových projektů podepřených jen sliby, a přesouvají se výhradně do HEXu. Odpadá jim stres, probdělé noci a získávají vedle investice i klid v mysli.


Zatímco se krypto projekty musí dělit o kapitál svých investorů s ostatními projekty, a kapitál je neustále přesouván sem a tam z jednoho projektu do druhého (což se odráží na ceně)... tak jakmile se kapitál dostane do HEXu, tam je zamknut na pár let a dál už necestuje.


A kdokoli má zamknutý kapitál na pár let v HEXu, nemůže se k němu jen tak otočit zády. A má čas na to se v mezičase dovzdělat, kam že to vlastně skutečně investoval. HEX si tedy získává loajální vzdělané příznivce na velmi velmi dlouhá období.


Jestli něco stojí za úspěchem HEXu kromě designu DeFI aplikace, je to právě komunita HEXu, která projektu zajišťuje dlouhodobou prosperitu, a naprostou nezávislost na jakémkoli centrálním bodu.


Satoshi Nakamoto by byl pravděpodobně potěšený, že jeho původní vize necenzurovatelné decentralizované digitální hotovosti, byla posunuta na vyšší úroveň do necenzurovatelné decentralizované finanční aplikace s armádou dobrovolníků z řad uživatelů, kteří berou projekt za svůj a aktivně mu vytváří nadstavby v reálném světě.


... a samozřejmě hudební videaSCAM nebo podvod?


Ve světě kryptoměn rostou podvodné projekty jako houby po dešti.

Pro laika je obtížné odlišit, co je validní projekt a co je podvod (SCAM).


Největší riziko podvodu je tam, kde se prodává teprve příslib něčeho budoucího, co zatím neexistuje. Zakladatel projektu vybere kapitál a rychle uteče.


Pokud je ale projekt hotový a nezměnitelný, nedá se ani uvažovat o podvodu, protože člověk dostává konkrétní hotovou službu. V případě HEXu dokonce 3 krát auditovanou s veřejným zdrojovým kódem k nahlédnutí, co aplikace přesně dělá, bez možnosti její chování změnit.


HEX byl velmi intenzivně podroben všemožným pochybnostem a osočením. Na všechny myslitelné námitky již existuje podrobné vysvětlení, proč HEX není SCAM, ani pyramida, ani ponzi, ani mlm, ani letadlo, ani nic podobného.


Největším měřítkem důvěry v HEX aplikaci je doba, na kterou jsou lidé ochotní zamknout svůj kapitál. Představme si tu míru důvěry v HEX aplikaci, když mnozí zamkli miliony dolarů i na 15 let. Jako například slavná "GOD WHALE".

Jak se říká: "Činy mluví hlasitěji, než slova."


Budoucnost


  • Bude spuštěn fork ethereum sítě nazvaný PulseChain, kde vznikne klon také všeho existujícího HEXu a všech Staků z ethereum sítě. (S počáteční nulovou hodnotou.)
  • Dokumentární tým se 4 EMMY Awards natáčí dokument s názvem The Highest of Stakes. Dokument o kryptoměnách, HEXu (a PulseChainu) skrze optiku Richarda Hearta a HEX komunity na straně jedné a jejich hejtrů na straně druhé. Cílem je dokument prodat Netflixu, HULU, nebo jiné streamovací platformě. Ideálně by měl jít také do kin a dostat se úplně ke všem lidem všemi dostupnými distribučními kanály. Taková je idea.
THE HIGHEST OF STAKES
"Our made up imaginery internet money is better than the goverment's made up imaginery money..."


HEX prakticky


Kliknout: Jak koupit a stakovat HEX?Tento dokument je označen CC0 1.0 - Žádná autorská práva https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.cs