Info over de Cito-toetsen in groep 4

Info over de Cito-toetsen in groep 4

Cor Brands

Kinderen die in groep 4 zitten hebben twee keer per jaar de Cito-toets van het LVS. De eerste Cito wordt afgenomen in januari , de M4-toets. Als tweede in mei/juni en is de zogenaamde E4-toets. Wat is nu handig om als opvoeder over de Cito-toets van groep 4 te weten. Via dit artikel gaan we u alles vertellen over de Cito-toetsen van groep 4. Daarmee bent u geïnformeerd.

Toetsen

Om direct met de deur in huis te vallen zijn dit de Cito-toetsen die worden afgenomen in groep 4: spelling, begrijpend lezen, rekenen en woordenschat. De kinderen worden bevraagd over alle gebieden die aan bod is gekomen. Dat gaat dus over: rekenen met tientallen en tot en met de honderd, rekenen met erbij en eraf, delen en vermenigvuldigen. Op het vlak van taal en spelling gaat het om het goed kunnen spellen van categorie- en werkwoorden. Woordenschat wordt getest middels woorden die leerlingen van groep 4 moeten begrijpen. Bij begrijpend lezen en tekstbegrip gaat het om de manier waarop leerlingen teksten tot zich nemen. Elk van deze onderdelen komen tijdens de lessen voorbij en moeten worden beheerst.

Er is veel informatie te vinden over de Cito-toets zoals die in groep 4 wordt afgenomen, onder meer op de website https://www.citotoetsgroep4.nl

Hoe belangrijk zijn de toetsen?

Om welke reden neemt de basisschool de toetsen af? Wat is zo zinvol aan de Cito-scores? Voor school is het belangrijk om de leeropbrengsten van kinderen in kaart te houden. Door ieder jaar twee keer een Cito-toets te doen is het leergedrag te signaleren. De leerkrachten van groep 4 kunnen zo zien of de klas en leerlingen naar verwachting groeien. Is dat niet het geval, kan een plan worden gecreëerd om de leerling verder te helpen. Ook zijn de scores belangrijk voor de overstap van de basisschool naar de middelbare school. Scores van Cito-toetsen tellen dan zwaar.

Voorbereiden op de toetsen

Natuurlijk is het de bedoeling dat de basisschool haar leerlingen voorbereid op de Cito-toetsen die in januari en mei worden gedaan. De inhoud komt het hele jaar aan bod. Je kunt dus stellen dat leerlingen vanzelf worden klaargestoomd voor de Cito M4 en E4. Helaas wil dat niet alles zeggen, want de Cito’s verschillen behoorlijk van de normale toetsen. Veelal is niet alleen de inhoud moeilijker, ook de manier van vragen stellen is anders dan op de normale toetsen. Niet opvallend dus dat veel ouders kiezen om de belangrijke toetsen thuis samen voor te bereiden. Om dat goed te doen heb je professionele oefenboeken nodig, die ingaan op de stof van groep 4. De oefenboeken voor Cito van Educazione kunnen gebruikt worden om leerlingen goed voor te bereiden op de Cito M4 en E4.

Cito-toetsen oefenen?

Educazione Publishers heeft drie boeken gemaakt voor groep 4. In Cito-toets Groep 4 oefenen deel 1 worden kinderen goed voorbereid op de M4-Cito, terwijl deel 2 voorbereidt op E4. Cito-toets Groep 4 oefenen deel 3 is het meest complete oefenboek en betreft een combinatie van deel 1 en 2. Meer dan 330 opdrachten per boek bieden deze Cito-toets oefenboeken van Educazione meer dan voldoende materiaal om de Cito’s van groep 4 voor te bereiden met uw kind. Wat betreft de vakken rekenen, begrijpend lezen, woordenschat en spelling komt alles ruimschoots aan bod. De professionele oefenboeken van Educazione worden door ouders en opvoeders vaak ingezet om hun kinderen te helpen voorbereiden op de toetsen op school. De oefenboeken zijn in boekvorm of digitaal te bestellen. Bezoek voor aanvullende informatie de volgende pagina: Educazione’s oefenboeken.

Slotsom

Zodra je kind in groep 4 zit worden er twee toetsen gedaan: de Cito-toets M4 (januari) en E4 (mei). Deze toetsen gaan over spelling, woordenschat, begrijpend lezen en rekenen en zijn van cruciaal belang omdat ze de ontwikkeling van leerlingen en groepen in beeld brengen. De leraren gebruiken de scores om kinderen verder te helpen. Omdat deze toetsen erg belangrijk zijn kiezen veel ouders en opvoeders ervoor om hun kinderen beter voor te bereiden op de toetsen. De Cito Oefenboeken van Educazione komen daarbij goed van pas. In de oefenboeken komen alle vakgebieden uit groep 4 aan bod en worden leerlingen stevig voorbereid op alle toetsen van het 4e jaar op de basisschool.

Bronnen:

Cito-toets in groep 4 oefenen

Wat is het belang van de Cito-toets in groep 4?

Oefenen voor de Cito-toets groep 4

Oefen de M4 en E4 Cito

Cito-toetsen in groep 4

Report Page