InTemDecalVN - In tem decal giá rẻ tại TPHCM

InTemDecalVN - In tem decal giá rẻ tại TPHCM


In tem decal giá rẻ tại TPHCM

- In tem phụ, in nhãn phụ, in tem nhãn quấn cuộn cho máy dán nhãn tự động, in tem nhãn phụ, tem dán thùng, tem dán sản phẩm.

- Tem nhãn cho nghành thực phẩm, tem nhãn nghành thủy sản, tem nhãn nghành gốm sứ.

- Tem nhãn cho chai nhựa, lọ thủy tinh, chai nhôm.

- Tem nhãn mỹ phẩm, tem nhãn nghành dược phẩm.

- Tem nhãn màu, decal nhuộm màu, tem decal phi tròn, tem dán thùng, tem nghành điện lực