In de basisschool

In de basisschool

Govert Heessen

Heb jij een kind van 4 jaar en mag hij/ zij straks naar de basisschool? Dan is het fijn om veel te weten te komen over het reilen en zeilen op de basisschool. Met dit artikel vertellen we je alles over belangrijke zaken die op school aan bod gaan komen. Zo kun je als ouder goed voorbereid aan dit mijlpaal starten met je kind. We gaan het hebben over vakken die op school gegeven worden, toetsen die afgenomen worden en wat je zou kunnen doen als je kleuter niet goed mee kan komen op de normale basisschool.


Vanaf 4 jaar naar school

In Nederland gaan veel kinderen vanaf hun vierde naar de kleuterklas. 4 jaar is een prettige leeftijd om te starten met leren in de kleuterklas. Het is echter niet verplicht om met 4 jaar naar school te gaan. De leerplicht start als een kind 5 jaar oud is. Dan moet een kind naar school. Toch is het handig om een kind al op 4 jaar naar school te doen, want het leert dan lekker snel omgaan met anderen en wordt goed voorbereid op het leren in de hogere groepen. Bij twijfel kun je in overleg met de docenten beslissen om het schoolgaan op te bouwen en een kind nog in de middag thuis te laten, bijvoorbeeld voor een slaapje.

Basisonderwijs

Zoals het woord al doet vermoeden, op de basisschool wordt aan de basis gewerkt. De basis wordt gelegd op allerlei gebieden, waaronder rekenen, taal, schrijven, spelling, lezen, begrijpend lezen, woordenschat, sociaal-emotionele ontwikkeling, levensbeschouwing, geschiedenis, aardrijkskunde en biologie. Veel vakken inderdaad, maar er is natuurlijk een logische opbouw in. In groep 3 leren kinderen lezen en schrijven, waarna in groep 4 het begrijpend lezen en woordenschat een aanzienlijke rol gaan krijgen. Rekenen begint met kleine getallen en wordt middels mooie leerlijnen steeds wat lastiger, maar wel te volgen als leerlingen goed bij kunnen blijven. Sommige vakken komen elke dag aan bod, zoals rekenen en taal, maar sommige vakken staan slechts eens per week op de planning.

http://jufesther.iblogger.org/beter-toetsen-met-cito/

http://jufmonique.my-style.in/alles-over-de-cito-toets/

http://jufdanielle.is-great.net/wist-je-dit-al-over-voorlezen/

Cito-toetsen basisschool

Om de leerlijnen te bewaken worden op school toetsen afgenomen. Er is een verschil tussen methodetoetsen en de Citotoetsen. De methodetoetsen hebben direct plaats nadat een bepaald blok is behandeld in de klas, maar de Cito-toetsen worden twee keer per jaar gedaan, in januari en juni. Ondanks dat de resultaten van methodetoetsen van belang zijn, toch worden vooral de scores van Cito-toetsen gebruikt om de resultaten van kinderen in kaar te brengen. Ze bewaken de doorgaande lijn, staan los van de methodetoetsen en zijn te interpreteren door de leerkracht. Aan de hand van Cito-toetsen worden eventueel plannen opgesteld om een kind of klas gerichter onderwijs te bieden.

http://toetsengroep4.website2.me/

https://5f63427c6da70.site123.me/blog/citotoetsen-basisonderwijs-en-groep-4

https://citotoetsgroep4.over-blog.com/2020/09/cito-toetsen-in-groep-4.html

http://citotoetsgroep4.atwebpages.com/2020/09/17/beter-toetsen-met-cito/

Speciaal onderwijs

Er kunnen tal van redenen zijn dat een kind niet goed mee kan komen op de reguliere school. Het kan komen door problemen met leren, maar ook door gedrag of door een handicap. Wanneer een kind niet goed mee kan komen op de gewone basisschool kan het naar het sbo gestuurd worden. De school moet dan wel laten zien alles gedaan te hebben om een kind te helpen. Het kan echter zijn dat een kind niet meer kan worden geholpen en door deskundigen naar het sbo wordt verwezen. Meestal is dat een vervelende gebeurtenis voor kinderen en hun ouders, maar de ervaring leert dat het sbo (speciaal basisonderwijs) veel beter kan beslissen wat een kind met gedrags- en leerbehoeften nodig heeft en daarop in kan zetten.

http://citotoetsgroep4.c1.biz/

https://toetsen-van-groep-4-89.webself.net/

https://groep-4-toetsen-lvs.sitey.me/

https://toetsen-van-groep-4.my-free.website/

http://im-creator.com/free/corneliusbrands/toetsen_in_groep_4

Meer info

Ondanks dat we in ons land onderwijs geven dat stevig georganiseerd is, is er ook veel onduidelijk. Meer informatie over onderwijs vind je dan ook op de website van de overheid (Rijksoverheid.nl). Schroom ook niet op bezoek te gaan op de school van je kinderen zelf of de toekomstige school. De kaders voor het onderwijs worden door de overheid gemaakt, maar elke school zal daar een draai aangeven. Scholen kunnen onderling behoorlijk verschillen en dat maakt het mogelijk om te kunnen tussen scholen met andere profielen en achtergronden kiezen. Op school maak je zo een afspraak en de meeste directies zijn blij om ouders te mogen verwelkomen voor een praatje of een rondleiding.

https://onlineonderwijs.mijnstartonline.nl

https://educatief.overzichtje.nl/

https://onderwijsblogs.linknavy.nl/

https://meestercor.jougids.nl/

https://educatie.bannerstartpagina.nl/

https://basisschool.eigenstart.nl/

https://juffemke.eigenstart.nl/

http://onderwijsinfo.bekijk-menu.nl

https://basisonderwijs.goedvinden.com/

https://onderwijs.coolestart.com/

https://onderwijs.vindnu.com/

https://educatief.handigestart.nl/

https://citotoetseningroep4.jouwvindplaats.nl/

https://groep4basisschool.startmee.nl/

https://basisschoolgroep4.pagina-start.com/

https://allesoveronderwijs.goedbegin.nl/

https://onderwijsblogs.allepaginas.nl/

https://educatie.linkpaginas.nl/

https://blogoveronderwijs.slimmestart.nl/

https://onderwijsinfo.startze.nl/

https://basisonderwijsnl.startplezier.nl/

https://overonderwijs.expertpagina.nl/

https://onderwijsenzovoort.toplinkjes.com/

https://basisonderwijs-groep4.linkplein.net/

Report Page