How to repair a gas cooler that does not cool down?

How to repair a gas cooler that does not cool down?


چگونه کولر گازی را که خنک نمی شود تعمیر کنید؟

دلایل مختلفی وجود دارد که باعث خنک شدن یا خنک شدن کولر گازی مانند گذشته نیست. بررسی کنید که آیا مشکل با یکی از راه حل های زیر حل شده ست.

اطمینان حاصل کنید که سرویس کولر گازی به درستی نصب شده است

کولر گازی باید توسط یک سرویسکار کولر گازی مجاز نصب شود. اگر نصب یا اتصالات بین واحدها به درستی انجام نشود ، ممکن است سیستم کولر گازی به درستی کار نکند.

اطمینان حاصل کنید که دستگاه در مکانی مناسب نصب شده است

در صورت وجود منبع گرما در نزدیکی ، عملکرد کولر گازی تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. از نصب تهویه هوا در نزدیکی وسایلی که گرما ایجاد می کنند مانند اجاق گاز یا اجاق گاز خودداری کنید.

اطمینان حاصل کنید که قدرت خنک کننده کمپرسور کولر گازی برای اندازه اتاق کافی باشد.

تعمیر کولر گازی هوا ممکن است در اتاقی بزرگتر از فضای خنک کننده نصب شده باشد. سیستم های تهویه مطبوع مقادیر مختلف BTU دارند که در واقع ظرفیت خنک کننده دستگاه را تعیین می کنند. مشخصات مدل خود را بررسی کنید و آنها را با اندازه اتاقی که در آن نصب شده مقایسه کنید. ممکن است شما نیاز به تعویض یا جابجایی واحد داشته باشید.

تنظیم دما را بررسی کنید

برای اینکه نصب کولر گازی هوای سرد را منفجر کند ، باید دمای پایین تر از دمای فعلی اتاق تنظیم شود. اگر می خواهید هوا خنک تر شود ، دمای تنظیم شده را بررسی کرده و آن را پایین بیاورید.

بررسی کنید که فیلترها کثیف هستند یا گرفتگی در کولر گازی وجود دارد؟

فیلترهای هوا باید هر 3 ماه یا هر زمان که کاهش عملکرد مشاهده شود ، بررسی و تمیز شوند. اگر فیلترهای هوا کثیف یا گرفتگی باشند ، هوای خنک تولید شده توسط سیستم سرویس ولر گازی به درستی در داخل اتاق گردش نمی کند. برای تمیز کردن فیلترها ، با کتابچه راهنمای کاربر مشورت کنید ، زیرا هر مدل دستورالعملهای متفاوتی دارد. اگر در یافتن کتابچه راهنمای کاربر مشکل دارید ، آن را با استفاده از شماره مدل محصول خود در اینجا بارگیری کنید. همچنین می توانید برای تمیز کردن کویل ها و کندانسور تبخیر کننده با یک نماینده خدمات مجاز تماس بگیرید.

برسی کنید که سیم های تبخیر یا کندانسور کثیف هستند یا گرفتگی دارند

گرد و غبار جمع شده در سیم پیچ های اواپراتور و کندانسور می تواند عملکردانواع کولر گازی را کاهش دهد. برای تمیز کردن فیلترها ، با کتابچه راهنمای کاربر مشورت کنید ، زیرا هر مدل دستورالعملهای متفاوتی دارد. اگر در یافتن کتابچه راهنمای کاربر مشکل دارید ، آن را با استفاده از شماره مدل محصول خود در اینجا بارگیری کنید. همچنین می توانید برای تمیز کردن کویل ها و کندانسور تبخیر کننده با یک نماینده خدمات مجاز تماس بگیرید.

بررسی کنید که آیا هوا و خروجی هوا مضر است یا خیر

کولر گازی از طریق کوره های ورودی هوا را گرفته و آن را از طریق کوره های خروجی بیرون می کند. موانع (مانند پرده ، وسایل خانگی و غیره) یا تجمع خاک در داخل لوارها می تواند جریان هوا را محدود کند. دریچه ها را بررسی کنید و در صورت لزوم آنها را تمیز کنید. اگر سیستم تهویه مطبوع شما دارای یک واحد فضای باز است ، باید دریچه های آن را نیز بررسی کنید.

اطمینان حاصل کنید که هوا از اتاق فرار نمی کند

جریان هوا در داخل اتاق باید محدود باشد تا تهویه هوا به درستی کار کند. پنجره ها ، درها و دریچه های اطراف را بررسی کنید. آنها را ببندید تا هوای سرد از اتاق فرار نکند

دمای اتاق ممکن است خیلی زیاد باش

خنک کننده هوا می تواند به خصوص در شرایط آب و هوایی گرم و مرطوب زمان ببرد. در طی آن روزها ، اجازه دهید تهویه هوا برای مدتی هوا را در اتاق خنک کند. سیستم های تهویه مطبوع Beko عملکردی به نام Jet دارند که باعث می شود هوا سریعتر خنک شود.

بررسی کنید که عملکرد فن فعال شده است یا خیر

در صورت انتخاب عملکرد فن ، هوا بدون خنک کردن یا گرم کردن آن از دستگاه خارج می شود. حالت عامل را به خنک کننده تغییر می دهد.

مبرد در سیستم تهویه هوا ممکن است کم یا از بین رفته باشد.بهتر است بت تعمیر کار کولر گازی سر

ممکن است در کمپرسور کمبود مبرد وجود داشته باشد. در این حالت با یک نماینده خدمات مجاز تماس بگیرید تا در صورت لزوم کمپرسور بررسی و دوباره پر شود.

از مسائل فنی آگاه باشید

اگر این مشکل همچنان ادامه داشته باشد ، ممکن است سیستم تهویه هوا مشکل فنی داشته باشد. اگر به این موضوع شک دارید ، با یک نماینده مجاز خدمات تماس بگیرید.