Home Owner

Home Owner


Професионален собственик на жилище ще се увери в ситуациите на срещи. Те могат да бъдат планирани един или два пъти месечно, а също така по този начин дори можете да следите това, което е активно във вашия район, а също и това, което решите да не го направите. Организирането на срещи може допълнително да помогне на собствениците на жилища да предлага и харесва оплаквания или оплаквания Открийте повече.