Hoe word je beter in begrijpend lezen?

Hoe word je beter in begrijpend lezen?

Daphne Arends

Bij begrijpend lezen gaat het erom dat kinderen teksten begrijpen en de intentie van de schrijver kunnen bepalen. Begrijpend lezen (tekstbegrip) is een complex en diepgaand vak, dat ook in andere vakken tot uiting komt. Zoals bij rekenen, waar redactiesommen een mooi voorbeeld zijn van het begrijpend kunnen lezen. Begrip is belangrijk bij begrijpend lezen, maar veel kinderen lopen vast op dit vak. Wat kun je nu doen om de vaardigheden te verbeteren?

Wat is begrijpend lezen?

Bij begrijpend lezen draait alles om tekstbegrip. Kinderen moeten teksten begrijpen en hier vragen over beantwoorden. Ze moeten de boodschap van de schrijver uit de tekst kunnen halen, het type tekst kunnen bepalen en zogenaamde signaalwoorden kunnen herleiden uit de tekst. Die vaardigheden worden in de lessen begrijpend lezen aangeleerd. Het vak begrijpend lezen is belangrijk, omdat kinderen zich bewuster worden van teksten en zo beter informatie kunnen verzamelen.

Begrijpend lezen verbeteren

Studerend en begrijpend lezen is een moeilijk vak en het is ook lastig dit onder controle te krijgen als het even misgaat. Toch is het belangrijk bij de basis te blijven. Dat betekent dat een kind veel moet lezen en blijven lezen. Daarover in gesprek gaan en het steeds wat lastiger maken helpt enorm. Teksten die gelezen kunnen worden zijn niet alleen de teksten uit boeken, maar ook andere teksten, zoals handleidingen en teksten uit de krant of van het internet.

Omdat het belangrijk is technisch lezen te beheersen, is het aan te raden aan de slag te gaan met leesracen. Lees hieronder meer.

Racelezen

Leren lezen is iets dat ook op tempo gebeurt en ook op tempo wordt getoetst. Avi-toetsen en DMT’s van Cito zijn vooral tempotoetsen waarbij een kind in korte tijd zoveel mogelijk woorden moet lezen. Racelezen kan helpen om die toetsen goed voor te bereiden en ook echt sneller in lezen te worden. Racelezen is niet ingewikkeld, want via internet kun je tal van racelees bladen downloaden. Het gaat dan om rijtjes met woorden die kinderen door moeten lopen en waarvan ze er in een minuut tijd steeds meer moeten kunnen. Het is een competitieve bezigheid die zeker zal helpen om sneller te worden.

Kilometers maken, maar dan in letters... dé beste manier om leestempo te bevorderen.

Wil je aan de slag met leesracen? Download dan hieronder de documenten om het racelezen te starten. Ieder blad kan meerdere keren gebruikt worden.

Heb je liever dat de woorden voorbij komen geflitst? Download dan de presentaties hieronder. De woorden komen steeds om de paar seconden in rijtjes voorbij. Hoe sneller een rijtje foutloos gelezen kan worden, hoe beter!


Report Page