Heb jij rekenproblemen?

Heb jij rekenproblemen?

Berdien Steens

Al op jonge leeftijd beginnen kinderen met rekenen. In groep 3 en 4 van de basisschool wordt de basis gelegd voor het rekenen in de bovenbouw. Desondanks kan het zijn dat deze kinderen te maken krijgen met rekenproblemen. Het is van belang om rekenproblemen tijdig te ontdekken, zodat je er zeker nog iets aan kunt doen. Maar wat zijn rekenproblemen nu eigenlijk, wat zijn de gevolgen en hoe kun je rekenproblemen voorkomen als leerkracht en ouder? In dit artikel geven we je enkele antwoorden.

Wat zijn rekenproblemen?

Rekenproblemen ontstaan als een kind niet helemaal kan mee komen met de rest van de klas. Zo’n rekenprobleem kan klein zijn, maar ook heel groot. Bij een rekenprobleem mist een kind de juiste vaardigheid om een deel of geheel van een som te beantwoorden. Als een rekenprobleem niet wordt verholpen, zal de rekenachterstand groter worden. Zodoende nemen ook rekenproblemen verder toe. Naarmate de kinderen in de bovenbouw komen moeten ze heel veel vaardigheden kunnen gebruiken en is het belangrijk rekenproblemen te hebben verholpen.

Rekenproblemen beginnen vaak met een te slecht besef van getalbegrip. Pas als getallenkennis op peil is kunnen kinderen verder gaan met het leren rekenen.


Gevolgen

Leren rekenen wordt in fases opgebouwd vanaf de laagste klassen. Het cijfer- en getalbegrip wordt opgevolgd door optellen en aftrekken en al snel voegen zich daar de andere rekenvaardigheden bij, zoals vermenigvuldigen, delen, rekenen met breuken, procenten, tijd, maten en gewichten. Kortom: een rekenprobleem heeft op alle onderdelen invloed. Als een kind de tafels niet goed beheerst wordt het vrijwel onmogelijk om later te rekenen met breuken cijferen en maten en gewichten. Dit kan leiden tot frustratie bij een leerling, waardoor het vervelendste gebeurt de motivatie brokkelt geheel of gedeeltelijk af en een kind ziet op tegen het rekenen. Zeker omdat rekenen elke dag aan bod komt is het erg belangrijk dat kinderen gemotiveerd blijven worden. Verkeerde rekenstrategieën op de basisschool hebben ook gevolgen voor het middelbaar onderwijs, want daar worden vakken als economie en wiskunde gegeven.

Rekenproblemen voorkomen

Het is duidelijk dat het niet wenselijk is om rekenproblemen te laten waar ze zitten. Sterke leerkrachten hebben oog voor hun leerlingen en kunnen rekenproblemen signaleren en ermee afrekenen in de les. In dat geval hebben we het over een te controleren rekenprobleem en dat hoeft geen verdere gevolgen te hebben. Maar wanneer een kind steevast dezelfde fouten blijft maken en het niet zegt te snappen, is het zaak om in te grijpen. Gelukkig zijn verreweg de meeste rekenproblemen te herleiden naar de basis: getalbegrip en het beheersen van de tafels. Dit zijn dan ook voorbeelden van vaardigheden die zowel thuis als op school geoefend kunnen worden. Rekenspelletjes kunnen een belangrijke rol spelen bij het oplossen van rekenproblematiek en kun je makkelijk en overal spelen.

Leuke rekenspelletjes

Wil jij rekenproblemen voorkomen aan de hand van spelletjes? Hier hebben we er een paar verzameld:

Dobbelen

Simpel: wie heeft de meeste oogjes op 1 of 2 dobbelstenen? Handig spelletje voor rekenproblemen in groep 3 en in groep 4.

Oorlogje

Pak een stok kaarten en neem alleen de cijfers. Deel de kaarten op en draai de bovenste kaart steeds om de beurt om. De hoogste score wint.

Plussen en minnen

Spreek een getal af dat je erbij of eraf doet. Zeg dan een willekeurig getal en laat je kind het getal er steeds erbij optellen of aftrekken. Hoe ver kan je kind komen?

Tafelhappertjes

De maaltafels vormen vaak een groot probleem bij rekenen en kun je trainen door het maken van een tafelhappertje. Maak bij voorkeur bij iedere tafel een eigen happer. In een later stadium kun je moeilijke sommen opnemen in een eigen happertje.

Het schakelspel

Speler 1 begint met een willekeurige som, speler 2 gaat verder met het antwoord. Zoals 5 + 3 = 8, 8 + 2 = 10 enzovoorts. Hoe ver komen jij en je kind? Een afspraak op school is zo gemaakt en veel directies zijn verheugd om ouders te mogen verwelkomen voor een praatje of een rondleiding.

Slotsom

Het is erg lastig om als kind niet goed te kunnen rekenen. Gelukkig zijn er veel rekenproblemen die eenvoudig op te lossen zijn. Als de leerkracht tijdig signaleert dat een kind niet goed mee kan komen met strategieën en vaardigheden kan een rekenprobleem zo worden verholpen. Je kunt thuis ook helpen met rekenproblemen. We deelden in dit artikel enkele spellen die kinderen onbewust dwingen met basissommen te rekenen. Door dit regelmatig te doen voorkom je op voorhand al sommige van de rekenproblemen die kinderen op school op kunnen lopen.

Bron: Cito-toets groep 4 oefenen