GIẤY PHÉP TÀI CHÍNH CÁC CÔNG TY TRONG TẬP ĐOÀN UST.INC

GIẤY PHÉP TÀI CHÍNH CÁC CÔNG TY TRONG TẬP ĐOÀN UST.INC


UST.Inc được giám sát bởi uỷ ban dịch vụ tài chính BVI - FSC
Bản ghi nhớ đầu tư UST : https://new.swc-01.com/images/translation/vi/z7y8n0hZrXxHhS68GirqIXXVA7aiGEou_b.pdf
1. GIẤY PHÉP TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY MẸ GTI

GTI (Global Transport Investments Inc.): Global Transport Investments (công ty mẹ) nhận sở hữu trí tuệ UST Inc. với giá trị 400 867 433 000$, trên cơ sở đó các cổ phần của công ty được phát hành thông qua ЕRSS Holding (ERSS, ERSS II, ERSS III).

GTI


2. ERSS (Euroasian Rail Skyway Systems Holding Limited): Công ty phát hành cổ phần ra công chúng khoảng gần 30 tỷ cổ phần.

RSS1


2. ERSS II (Euroasian Rail Skyway Systems Holding II Limited): Công ty phát hành cổ phần ra công chúng khoảng gần 37 tỷ cổ phần.

4. ERSS III (Euroasian Rail Skyway Systems Holding III Limited): Công ty phát hành cổ phần ra công chúng khoảng gần 73.5 tỷ cổ phần.

5. Sàn đầu tư đại chúng (crowdfunding) : SWI Inc.

Sky World Community
  1. SWI.Inc  (Sky World Community): Sàn đầu tư đại chúng (crowdfunding), thông qua đó bất kỳ ai mong muốn đều có đầu tư vào sự phát triển của loại hình vận tải tiên tiến UST Inc. . 
  2. Logo : SWC
  3.  Website: https://swc.capital
  4. Địa chỉ: Nhà 10, Tòa 2, Nhà số 10, phố Letnikovskaya, Moskva, Nga
  5. SWI inc. Đã chuyển đăng ký mới tại Saint Lucia.Và được cấp giấy phép công ty quốc tế vào 04/10/2019 .
Giấy phép quốc tế

- Địa chỉ đăng ký giấy phép:

Rodney Bayside Building, Rodney Bay, Gros-Islet, Saint Lucia.

- Địa chỉ văn phòng hỗ trợ :

Russia, Moscow, 10 Letnikovskaya Street, Building 2.

Report Page