GIẤY PHÉP TÀI CHÍNH CÁC CÔNG TY TRONG TẬP ĐOÀN SKYWAY

GIẤY PHÉP TÀI CHÍNH CÁC CÔNG TY TRONG TẬP ĐOÀN SKYWAY

CÁC CÔNG TY TRONG TẬP ĐOÀN SKYWAY

Skyway được giám sát bởi uỷ ban dịch vụ tài chính BVI - FSC


1/ GIẤY PHÉP TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY MẸ GTI

GTI

2/ CÔNG TY ERSSI

RSS1
3/ CÔNG TY ERSSII


4/ CÔNG TY ERSSIII
5/ Quỹ đầu tư quốc tế : SWI Inc.

- SWI Inc là chủ sở hữu nền tảng crowdfunding

- Logo : SWC

- Web: Skyway.capital

SWI inc. Đã chuyển đăng ký mới tại Saint Lucia.Và được cấp giấy phép công ty quốc tế vào 04/10/2019 .


Giấy phép quốc tế

- Địa chỉ đăng ký giấy phép:

Rodney Bayside Building, Rodney Bay, Gros-Islet, Saint Lucia.


- Địa chỉ văn phòng hỗ trợ :

Russia, Moscow, 10 Letnikovskaya Street, Building 2.


Report Page