Форма довіреності на участь у загальних зборах ОСББ. Приклади тексту довіреності. 

Форма довіреності на участь у загальних зборах ОСББ. Приклади тексту довіреності. 

Адвокат Юрій Кобзаренко

Питання форми, а часто і змісту довіреності, має неабияке значення. В  моїй практиці, напевно, не було ще жодного ОСББ, де б на зборах голосували виключно власники і не було представників власників, і чим більший будинок, тим це актуальніше.

Основними нормативними документами, які регулюють питання представництва інтересів співвласника під час проведення Загальних зборів є Закон України «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку» та Цивільний кодекс України, а що стосується представництва на зборах співвласників (не плутати із Загальними зборами), то основним нормативним документом є Закон України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку».

В Законі України «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку», з даного питання є лише визначення, що представник співвласника - фізична або юридична особа, яка на підставі договору або закону має право представляти інтереси співвласника.

В  Законі  України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», міститься майже таке саме визначення : голосування від імені співвласника представником здійснюється в порядку представництва згідно з вимогами цивільного законодавства (ч. 5 п. 8. ст. 10 даного Закону).

Аналізуючи визначення, що представник співвласника - фізична або юридична особа, яка на підставі договору або закону має право представляти інтереси співвласника, робимо висновок, що представництво співвласника може бути на підставі 1) договору або 2) закону.

Розглянемо представництво на підставі договору.  Таким договором є договір – доручення.

Згідно із приписів ч.1 ст.1000 Цивільного кодексу України за договором доручення одна сторона (повірений) зобов`язується вчинити від імені та за рахунок другої сторони (довірителя) певні юридичні дії. Правочин, вчинений повіреним, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов`язки довірителя.

Відповідно до ч.1 ст.1007 ЦК України, довіритель зобов`язаний видати повіреному довіреність на вчинення юридичних дій, передбачених договором доручення.

Довіреністю є письмовий документ, що видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами. Довіреність на вчинення правочину представником може бути надана особою, яку представляють (довірителем), безпосередньо третій особі. (ч.3 ст. 244 ЦКУ).

Частина 5 Статті 245 Цивільного кодексу України,  вказує, що довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується у порядку, визначеному законодавством.

В даній статті, законодавець робить посилання на інші законодавчі норми, які передбачають як саме посвідчується довіреність на право участі та голосування на загальних зборах.

Якби законодавець, мав  би на меті обов’язковість нотаріального посвідчення, що для участі у голосуванні на загальних зборах довіреність, видана фізичною особою, в будь-якому випадку, має посвідчуватися нотаріально, то саме в статті 245 Цивільного кодексу це і було б передбачено. Але, в цій статті, ми маємо лише відсилку на інші нормативні акти.

Дійсно, щодо деяких видів голосування законодавець передбачив нотаріальну форму довіреності.

Так, наприклад, п 3. ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства»,  встановлює що , довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом. 

Таким чином, для участі у загальних зборах акціонерів, довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, повинна бути посвідчена нотаріусом.

Також, п. 4. статті 8 Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», містить безапеляційне твердження, що безвідклична довіреність підлягає нотаріальному посвідченню.

А от, профільний для голосування співвласників, Закон України «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку» , такої вимоги не має.

Окремо необхідно зупинитись на формулюванні "посвідчується в порядку визначеному законодавством". Дехто вважає, що оскільки законодавець застосував термін «посвідчується», то значить довіреність повинна бути посвідчена нотаріально.

З таким аргументом погодитись категорично неможливо.

По перше, не дивлячись на те, що словосполучення «посвідчується нотаріально», дійсно використовується в українському законодавстві часто, існує багато інших форм посвідчення. Так, наприклад, відповідно до п. 3. Ст. 22 Закону України «Про інститути спільного інвестування», довіреність учасника корпоративного фонду - фізичної особи на право участі та голосування на загальних зборах може посвідчуватися депозитарієм, зберігачем і далі за текстом; частина 2 пункту 4 статті 16 Закону України «Про виконавче провадження», повноваження адвоката як представника посвідчуються ордером і далі за текстом; пункт 4 Постанови Кабінету міністрів України  «Про затвердження Правил надання послуг поштового зв'язку», про видачу ключа від абонементної скриньки працівник об'єкта поштового зв'язку робить на заяві відмітку, яка посвідчується підписом абонента.

Таким чином ототожнювати термін «посвідчується» і «посвідчується нотаріально» є помилковим.

По друге, термін "посвідчується в порядку визначеному законодавством", за відсутності такого порядку саме для зборів ОСББ, робить застосування терміну посвідчується невиконуваним, а відповідно і не обов'язковим.

Форма довіреності.

Форма довіреності повинна відповідати формі, в якій відповідно до закону має вчинятися правочин. (ч. 1 ст. 245 Цивільного кодексу України).

Співвласник здійснює правочин під час голосування (голосує шляхом підписання Листа опитування чи Бюлетеня) - в простій письмовій формі.

Рішення оформляється особистим підписом кожного, хто проголосував, із зазначенням результату голосування ("за" чи "проти"). (ч. 12  статті 6 Закон України «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку»).

Враховуючи, те, що голосування співвласника проводиться в простій письмовій формі, то відповідно до ч. 1 ст. 245 ЦК України, довіреність теж повинна відповідати такій формі. І лише довіреність, що видається у порядку передоручення, підлягає нотаріальному посвідченню ( крім деяких виключень).

Питання форми довіреності на участь у зборах ОСББ, неодноразово ставало предметом судових розглядів.

Судові рішення з цього приводу, також підтверджують право приймати учать у зборах співвласників на підставі довіреності складеної  в простій письмові формі.

Наводжу деякі приклади: 

Господарський суд Тернопільської області, рішення від 30 вересня 2020 року по справі № 921/94/20

«Згідно ч.1 Закону про ОСББ уповноважена особа власника - фізична або юридична особа, яка має оформлене у встановленому порядку доручення власника представляти його інтереси відповідно до доручення та в межах, визначених законом.

Частиною третьою статті 244 ЦК визначено, що довіреністю є письмовий документ, що видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами. Форма довіреності повинна відповідати формі, в якій відповідно до закону має вчинятися правочин (частина перша статті 245 ЦК).

Статтею 209 ЦК встановлено, що правочин, який вчинений у письмовій формі, підлягає нотаріальному посвідченню лише у випадках, встановлених законом або домовленістю сторін.

Відповідно до підп. 1.1, 1.2 п.1 глави 4 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України (затверджений  наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 N 296/5) довіреністю є письмовий документ, що видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами. Нотаріуси посвідчують довіреності, складені від імені однієї або кількох осіб, на ім`я однієї особи або кількох осіб за усним зверненням довірителя.

Таким чином, виходячи із системного аналізу наведених норм законодавства та норм законодавства які передбачають обов`язкове посвідчення довіреностей, можна зробити висновок, що довіреність на право участі в установчих зборах має бути складена виключно у письмовій формі та не передбачає обов`язкового нотаріального посвідчення.»

Господарський суд міста Києва, рішення від 17.09.2020 по справі №  910/5179/20

«Водночас на підтвердження підписання листка опитування від імені ОСОБА_4 уповноваженою особою, відповідачем надано у матеріали справи копію договору доручення від 10.03.2019 та довіреності від 10.03.2019 згідно із якими    ОСОБА_4 уповноважила ОСОБА_9 , зокрема, брати участь в установчих зборах об`єднання співвласників багатоквартирного будинку АДРЕСА_2 та у письмовому опитуванні співвласників під час установчих зборів.

З приводу доводів позивача про нотаріальне посвідчення довіреності від 10.03.2019, то суд зазначає, що згідно із приписів ч.1 ст.1000 Цивільного кодексу України за договором доручення одна сторона (повірений) зобов`язується вчинити від імені та за рахунок другої сторони (довірителя) певні юридичні дії. Правочин, вчинений повіреним, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов`язки довірителя.

Відповідно до ч.1 ст.1007 ЦК України, довіритель зобов`язаний видати повіреному довіреність на вчинення юридичних дій, передбачених договором доручення.

Згідно із ч.3 ст.244 Цивільного кодексу України  довіреністю є письмовий документ, що видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами. Довіреність на вчинення правочину представником може бути надана особою, яку представляють (довірителем), безпосередньо третій особі.

Відповідно до ч.1 ст.244 Цивільного кодексу України представництво, яке ґрунтується на договорі, може здійснюватися за довіреністю.

Частиною 1 статті 245 Цивільного кодексу України передбачено, що форма довіреності повинна відповідати формі, в якій відповідно до закону має вчинятися правочин.

З урахуванням наведених норм цивільного законодавства,  оскільки обов`язкового нотаріального посвідчення договору доручення в законодавстві  не передбачено, то довіреність, видана в межах такого договору, нотаріальному посвідченню не підлягає.»

 

Київський апеляційний суд, Постанова від 27 травня  2019 року по справі № 755/15448/16-ц

«Також, колегією суддів не приймаються і доводи апеляційної скарги про те, що вказані листки опитування повинні були бути підписані особисто кожним або представником на підставі договору або закону, деякі співвласники виписали довіреність,  однак вони засвідчені в супереч вимогам законодавства управителем ОСББ «Тельбін-Комфорт» ОСОБА_9.

Так, зокрема, співвласники ОСОБА_7 , ОСОБА_8 довірили свій голос ОСОБА_9 , про що були складені відповідні довіреності, посвідчені головою правління ОСББ «Тельбін-Комфорт» - ОСОБА_5. /т. 2 а.с. 2-3/

Відповідно до ч. 1 ст. 244 ЦК України, представництво, яке ґрунтується на договорі, може здійснюватися за довіреністю.

Відповідно до ст. 245ЦК України, форма довіреності повинна відповідати формі, в якій відповідно до закону має вчинятися правочин.

Отже, вчинені у простій письмовій формі та посвідчені головою правління ОСББ «Тельбін-Комфорт» - ОСОБА_5. довіреності є дійсними та такими, що не суперечать вимогам цивільного законодавства

 

Господарський суд Полтавської області, Рішення  від 13 січня 2021  року по справі № 917/1297/20

«Безпідставними є твердження позивача про невідповідність документів, поданих для реєстрації новоутвореного ОСББ у зв`язку з відсутністю нотаріально посвідченої довіреності представника.»

 


Для практичного використання при створенні  ОСББ, наводжу  деякі приклади довіреностей для голосування на установчих зборах ОСББ.

 


Довіреність

місто Київ десяте січня дві тисячі двадцятого першого року.

Я, __________________________________________________________________, реєстраційний номер облікової картки платника податків _________________________ , паспорт: __________________________________________________________________________________, виданий «_____» _____ року, зареєстрована(ний) за адресою: ______________________________________________________________________, попередньо ознайомлений із загальними вимогами, додержання яких є необхідним для чинності правочину, повністю усвідомлюючи значення своїх дій та згідно вільного волевиявлення, котре відповідає моїй внутрішній волі, на підтвердження та на виконання умов попередньо укладеного усно з представником договору доручення відповідно до вимог ст. ст. 244, 1007 Цивільного кодексу України, цією довіреністю УПОВНОВАЖУЮ

__________________________________________________________________, що мешкає за адресою: _________________________________________________________   (надалі – представник)

представляти мої інтереси як власника квартири (приміщення)  № ______ , що знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця ____________________________, будинок ________ на установчих зборах об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (надалі - Об’єднання).

Для цього представнику надається право від мого імені:

  • реєструватись та брати участь в установчих зборах співвласників;
  • виступати,  знайомитись з протоколами зборів співвласників, робити з них виписки;
  • голосувати на установчих зборах співвласників, наступним чином:


·        голосувати з питання обрання голови та секретаря зборів, а також з усіх інших питань на розсуд представника;

·        підписувати від мого імені Листок (Бюлетень) письмового опитування (голосування) співвласника;

·        подавати від мого імені будь-які заяви, заперечення, зауваження, доповнення.

Довіреність видана без права передоручення, строком на три місяці.

________________ /_____________/

 

Довіреність

місто Київ десяте січня дві тисячі двадцятого першого року.

Я, __________________________________________________________________, реєстраційний номер облікової картки платника податків _________________________ , паспорт: __________________________________________________________________________________, виданий «_____» _____ року, зареєстрована(ний) за адресою: ______________________________________________________________________, попередньо ознайомлений із загальними вимогами, додержання яких є необхідним для чинності правочину, повністю усвідомлюючи значення своїх дій та згідно вільного волевиявлення, котре відповідає моїй внутрішній волі, на підтвердження та на виконання умов попередньо укладеного усно з представником договору доручення відповідно до вимог ст. ст. 244, 1007 Цивільного кодексу України, цією довіреністю УПОВНОВАЖУЮ

__________________________________________________________________, що мешкає за адресою: _________________________________________________________   (надалі – представник)

представляти мої інтереси як власника квартири (приміщення) № ______ , що знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця ____________________________, будинок ________ на установчих зборах об’єднання співвласників багатоквартирного будинку.

Для цього представнику надається право від мого імені:

·          реєструватись та брати участь в установчих зборах співвласників;

·          виступати,  знайомитись з протоколами зборів співвласників, робити з них виписки;

·          голосувати на установчих зборах  з усіх питань на розсуд представника;

·          підписувати від мого імені Листок (Бюлетень) письмового опитування (голосування) співвласника;

·          подавати від мого імені будь-які заяви, заперечення, зауваження, доповнення.

Довіреність видана без права передоручення, строком на три місяці.

________________ /_____________/

 

 

Сподіваюсь дана інформація стане в нагоді дійсним героям, людям, які починають свій шлях на ниві створення ОСББ. Сил і здоров’я вам.


Адвокат, Юрій Кобзаренко

01133, м. Київ, вул. Мечнікова, 10/2, оф. 54

5212121kiev@gmail.com

Правові новини -

https://t.me/Yuryi_Kobzarenko