Етапи побудови і структура бізнес-плану✅

Етапи побудови і структура бізнес-плану✅

IIR BS RecommendsБізнес-планування відображає основні сторони як комерційної, так і виробничої діяльності компанії, а також фінансові аспекти. Складання бізнес-плану включає велику кількість етапів і заходів.


1.Резюме або оглядовий розділ📝

Один з найбільш важливих розділів, що відображає коротку суть проєкту. Резюме включає: опис цілей, коротку характеристику компанії, короткий виклад ідей основних розділів плану, суму необхідних інвестиційних вкладень, прогнозовану ефективність проєкту, терміни реалізації, економічні та юридичні параметри.


2. Опис компанії📌

Розділ включає опис видів діяльності підприємства, стадію розвитку бізнесу, організаційно-правову форму, місію компанії. А також техніко-економічну характеристику компанії за останні 5 років, географію діяльності, показники конкурентоспроможності, головні конкурентні переваги фірми.


3.Опис послуги або продукту🔍

Характеристика продукції або переліку послуг компанії, особливості та можливості застосування продукції, конкурентні переваги продукту, ступінь новизни торговельної пропозиції, рівень готовності послуг або товарів до виходу на ринок.


4. Маркетинговий план📈

Маркетинговий план - проведення аналізу ринку, опис поточної ситуації і тенденцій. Опис впливу нового продукту на ринок і методів стимулювання збуту.


5. Виробничий план📊

Виробничий план, як правило, містить опис підходів до організації виробничого процесу, підрахунок кількості необхідної сировини і матеріалів, опис джерел і умов поставки. Виробничий план повинен містити план оновлення продукції, що випускається підприємством, план виробництва і реалізації продукту, план розвитку виробничої діяльності.6. Графік виконання робіт📖

Календарний план реалізації заходів і необхідних робіт в рамках проєкту. Графік включає список основних етапів виконання проєкту, встановлює тимчасові рамки для кожного етапу і визначає необхідність у фінансових ресурсах.


7.Організаційний план🔴

План управління підприємством включає:

Характеристику головних учасників компанії (члени ради директорів, директор, партнери, інвестори, співробітники та ін.); 

Організаційну схему компанії, яка демонструвала б порядок зв’язків всередині компанії;

Порядок підготовки і відбору кадрів, оплати праці працівникам підприємства; 

Систему мотивації персоналу;

Програму реалізації стратегічного плану; 

Організацію контролю і обліку та ін.


8.Фінансовий план💲

Фінансовий план відображає у вартісному вираженні всі складові бізнес-плану.9.Оцінка ризиків☑️

Включає опис і оцінку можливих ризиків, з якими компанія може зіткнутися в процесі реалізації проєкту, пропонувати способи мінімізації цих ризиків і можливих втрат. Даний розділ, як правило, містить перелік профілактичних заходів щодо усунення ризиків і програму зовнішнього страхування і самострахування.


10.Додаток

Додаток містить документи, які доповнюють і підтверджують інформацію, представлену в бізнес-плані. Це можуть бути результати маркетингових досліджень, зразки продукції, фотографії, висновки експертів, договору, гарантійні листи тощо.