Pícnic x la República a Telegram

Pícnic x la República a Telegram

Pícnic x la República


PícnicxRepública ✊🏻

https://t.me/PicnicxRepublica

Missatges de servei per a tots els pícnics del territori
Main Telegram channel for Pícnic per la República


PícnicxRepública - Imatges 🎞

https://t.me/PicnicxRepublicaImatges

Imatges i vídeos dels pícnics


PícnicxRepública - Barcelona ✊🏻

https://t.me/PicnicxRepublicaBarcelona

Missatges de servei pels pícnics de les comarques de Barcelona


PícnicxRepública - Tarragona ✊🏻

https://t.me/PicnicxRepublicaTarragona

Missatges de servei pels pícnics de les comarques de Tarragona


PícnicxRepública - Lleida ✊🏻

https://t.me/PicnicxRepublicaLleida

Missatges de servei pels pícnics de les comarques de Lleida


PícnicxRepúbica - Girona ✊🏻

https://t.me/PicnicxRepublicaGirona

Missatges de servei pels pícnics de les comarques de Girona


PícnicxRepública - Catalunya Nord ✊🏻

https://t.me/PicnicxRepublicaCatalunyaNord

Missatges de servei pels pícnics de les comarques de la Catalunya Nord


Altres comunicacions a:
Other communications on:

Twitter: https://twitter.com/PicnicxRep

Mastodon: https://mastodont.cat/@picnicxrepublica

Web: https://picnicxrepublica.org/

Telegram: https://t.me/PicnicxRepublica


Correus electrònics (protegits per protonmail):
Email (protected by protonmail):

Premsa/Press: premsa@picnicxrepublica.org

Informació sobre pícnics i idees: picnics@picnicxrepublica.org