Czym jest ubezpieczenie cargo i dlaczego warto skorzystać?

Czym jest ubezpieczenie cargo i dlaczego warto skorzystać?

qwerty

Handel zagraniczny to biznes, który dobrze zarządzanym firmom może przynieść miliony. Wydawać by się mogło jednak, że jest on dość ryzykowny. Zawsze się może przecież zdarzyć, że TIR, który wiezie eksportowany przez nas towar na Zachód, będzie miał wypadek, albo statek, którym płyną kontenery z kupionymi przez nas w Chinach towarami zatonie. Ubezpieczenie cargo przewidziane jest na między innymi właśnie takie okoliczności.

Czym jest ubezpieczenie cargo?

Ubezpieczenie cargo jest to ubezpieczenie przewożonych przez nas towarów. W zasadzie taka definicja mogłaby w pełni wyjaśnić temat, jednak warto dorzucić tu jeszcze kilka słów. Ubezpieczenie tego rodzaju można wykupić na transporty przewożone w dowolny sposób i dowolną drogą – kolejową, morską, lotniczą i transportem samochodowym. Ubezpieczenie to działa zarówno w przewozach krajowych i zagranicznych. Nie ma znaczenia również kto przewozi towar. Może on być przewożony samodzielnie, przez firmę zajmującą się eksportem, transportem wypożyczonym, albo może tez być zorganizowana jego spedycja przez podmiot zupełnie niezależny. Niezależnie więc od tego, na jakich zasadach zorganizowany jest i jak wygląda transport – jego ubezpieczenie zawsze jest dostępne.

Dlaczego ubezpieczenie cargo jest przydatne?

Ubezpieczenie tego rodzaju oczywiście nie zawsze będzie konieczne. Istnieją przecież dokładnie sprecyzowane umowy pomiędzy przewoźnikiem a nadawcą towaru, które wyraźnie mówią, że przewoźnik odpowiada za powierzony mu towar. Jeżeli więc z winy przewoźnika towar nie dotrze na miejsce w należytym stanie, to możliwe będzie dochodzenie swoich praw na podstawie zapisów umowy transportowej. Z tym, że umowy takie wyraźnie mówią, że odpowiedzialność ta ma swoje granice. Warto o tym pamiętać, ponieważ - jak się okazuje – sytuacji, w których przewoźnik nie poniesie odpowiedzialności może być bardzo dużo. Towar może zostać na przykład zniszczony przez zatonięcie statku, czy promu. Może też zostać skradziony. W takich i wielu innych sytuacjach, firma zlecająca transport mogłaby odzyskać tylko część poniesionych kosztów, albo nie odzyskać ich w ogóle. Wykup dodatkowego ubezpieczenie pozwala więc na zachowanie finansowego bezpieczeństwa w absolutnie każdych okolicznościach.

Warto jednak również pamiętać, że ubezpieczenie ubezpieczeniu nie równe i różne firmy mogą oferować odmienne warunki. Decydując się na konkretnego ubezpieczyciela należy przede wszystkim ocenić to, co faktycznie może się stać po drodze (na przykład dla transportów morskich ryzyko zatonięcia jest realne), a co się na pewno nie stenie. Uzbrojeni w taką wiedzę możemy porównać ze sobą oferty różnych ubezpieczycieli, zestawiając ze sobą zarówno to, co obejmują, jak i to, jaki jest finalny koszt ubezpieczenia.

Czy wszystko można ubezpieczyć?

Niestety nie można ubezpieczyć wszystkiego. Oczywiście dużo zależy od konkretnego ubezpieczyciela, ale kilka punktów pozostaje tu wspólnych. Nie można na przykład ubezpieczyć transportu żywych zwierząt. Ubezpieczenia takie nie obejmują również dzieł sztuki, pieniędzy i dokumentów.

Zalety korzystania z ubezpieczenia cargo

Najważniejszą zaletą ubezpieczenia cargo jest to, że przedsiębiorca w razie poniesienia straty zawsze otrzyma z tego tytułu rekompensatę, niezależnie od tego, z czym miało związek wydarzenie. Znacznie zwiększa to bezpieczeństwo transportu w porównaniu z opcją, w której polegamy jedynie na ubezpieczeniu OC przewoźnika. Ważną cechą tego ubezpieczenia jest również to, że zabezpiecza ono towar na każdym etapie transportu.