Czy trzeba stosować zewnętrzną drabinę ewakuacyjną?

Czy trzeba stosować zewnętrzną drabinę ewakuacyjną?


Drabiny ewakuacyjna montuje się także na wielkogabarytowych maszynach lub konstrukcjach. Wynika to oczywiście nie tylko z bezpieczeństwa, ale także z praktycznego wykorzystania konstrukcji drabiny montowanej na stałe.

Drabiny mocowane w nowym budownictwie nie są wymagane, pod warunkiem, że mamy zapewniony dostęp na dach innym sposobem, np. wyłazem dachowym. Jeśli nie planujesz u siebie takiego rozwiązania, to stoi przed Tobą decyzja o uwzględnieniu drabiny na swoim projekcie.


Co to jest drabina ewakuacyjna?

To drabina mocowana do budynków. Są to najczęściej stalowe drabiny z koszem ochronnym, umożliwiające wejście na dach budynku.

Na stałe kotwiona drabina pionowa również bardzo często służy jako dostęp do maszyn i urządzeń znajdujących się na wysokości.


Na domku jednorodzinnym nie ma wymogu stosowania tego typu drabiny.

Drabina taka umożliwia inspekcję i konserwację, daje stały dostęp do wielkogabarytowych maszyn oraz urządzeń, jest montowana w studzienkach włazowych.

Drabina ewakuacyjna jest montowana zarówno na, jak i w budynkach, gdzie trzeba zapewnić bezpieczną drogę ucieczki w razie pożaru czy innych krytycznych sytuacji, które zagrażałyby życiu czy zdrowiu osób znajdujących się w budynku.

Informacje o podziale budynków ze względu na bezpieczeństwo pożarowe można znaleźć w Dz.U.2015.0.1422 – Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.


W przypadku, kiedy nie mamy do dyspozycji żadnego innego wejścia na dach, wtedy montaż drabiny jest już konieczny.

Wybierając drabinę ewakuacyjną z koszem, zawsze zwracajmy uwagę na jakość jej wykonania oraz zgodność z obecnymi normami i wytycznymi. Pamiętajmy, że zapewnienie bezpieczeństwa osobom, przebywającym na drabinie powinno być zawsze naszym priorytetem.

Droga na dach jest o tyle niebezpieczna, że grozi upadkowi z wysokości. Z tego powodu montuje się drabiny ewakuacyjne, które zapewniają bezpieczeństwo przemieszczania się, z racji posiadanego kosza ochronnego oraz balustrad, a także antypoślizgowych stopni.

Drabina powinna odpowiadać obowiązującym normom. Nie jest wymagany atest czy oznakowanie CE. Wysokość, od jakiej powinien być montowany kosz podają normy. Wysokość montażu kosza zależy od miejsca montowania drabiny. Według normy DIN 14122-4 kosz ochronny jest wymagany dla drabin na urządzeniach maszynowych od 3000 mm wysokości do pokonania, natomiast według DIN 14094-4 oraz DIN 18799-1 dla drabin na budynkach od 5000 mm wysokości do pokonania.


Drabiny pionowe, jako produkt techniczny muszą spełniać normy wyszczególnione w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r.:


NORMA DIN 18799-1

Drabiny pionowe według tej normy to drabiny mocowane do budynków w celu przeprowadzania prac związanych z konserwacją i porządkami. W przypadku drabin z tej kategorii, użytkowników dzielimy na: osoby bez doświadczenia – grupa A (max. długość ciągu drabiny 6 m) i osoby z doświadczeniem – grupa B+C (max. długość ciągu drabiny 10 m).


NORMA EN ISO 14122-4

To drabiny mocowane do maszyn i urządzeń. Zapewniają dostęp do wysokich partii maszyn, umożliwiając ich konserwację i systematyczne przeglądy. Stosując zasady ogólne, drabiny inspekcyjne z tej grupy w zależności od długości dzielimy na jednociągowe i wielociągowe. Norma mówi także o szeregu zasad, jakie drabina pionowa musi spełnić – między innymi o tym, że drabina powyżej 3 m wysokości powinna mieć pałąki ochronne, które zabezpieczają przed upadkiem z dużej wysokości.


NORMA DIN 14094-1

Norma ta odnosi się do ochrony przeciwpożarowej. Drabiny pionowe według tej normy to drabiny zapewniające drogę ewakuacji z budynku. Taka drabina musi umożliwiać szybką oraz bezpieczną ucieczkę z budynku, dlatego też najczęściej występuje z koszem ochronnym. Podobnie jak w przypadku normy DIN 18799-1 dzieli się użytkowników na grupy: A (użytkownicy nieuprawnieni i bez doświadczenia) oraz B+C (doświadczeni użytkownicy).


Drabiny ewakuacyjne muszą spełniać także odpowiednie warunki techniczne. Kosz ochronny wymagany jest przy długościach drabiny ewakuacyjnej powyżej 3 m, jego średnica to minimum 700 mm, maksymalnie 800 mm. Obręcze kosza ochronnego rozmieszczane są w rozstawieniu nie większym niż 0,8 m, a z pionowymi prętami- nie większym niż 0,3 m. Kotwy mocujące drabinę ewakuacyjną nie mogą być rozstawione więcej niż co 2 m.


Obiekty użyteczności publicznej muszą zapewnić właściwe wyjścia ewakuacyjne. Jednym z ich rodzajów są drabiny ewakuacyjne, które umożliwiają szybkie i bezpieczne opuszczenie budynki, bez używania wyjść wewnętrznych. Drabiny ewakuacyjne posiadają specjalne kotwy, montowane na krawędzi budynku, oraz przytwierdzane do ścian uchwyty.


Drabina nie może posiadać ostrych krawędzi grożących skaleczeniem czy zahaczeniem,

Szerokość wewnętrzna (szczebla) drabiny minimum 500mm,

Rozstaw szczebli maksymalnie co 300mm (minimum 225mm),

Rozstaw obręczy kosza ochronnego maksimum co 800mm,

Rozstaw prętów pionowych kosza maksymalnie 300mm,


Konieczne jest zapewnienie dostępu do wszystkich pomieszczeń i części budynku, które związane są z okresową obsługą maszyn i urządzeń oraz przeglądem i utrzymaniem stanu technicznego budynku. Rozporządzenie dopuszcza wykorzystanie drabin trwale zamocowanych do konstrukcji, a dodatkowe normy ustalają wymagania oraz role, jakie mają pełni.