Coalició ACAIP - SIEM (Sindicat Emergència)

Coalició ACAIP - SIEM (Sindicat Emergència)

@pablocastrobcn - tel. 610211054

Per tal de presentar-se a les eleccions sindicals del personal administratiu i tècnic, calen 114 candidats a la llista. Recordem que es tracta de un cens total de uns 50.000 treballadors. La fórmula per presentar-nos a les eleccions ha estat fer una coalició amb el únic sindicat corporatiu del nostre àmbit. Ells volen una mesa de negociació pròpia amb representants electes de presons, amb autonomía dins del personal administratiu i tècnic i aquest objectiu es una fita comú entre els que hem fundat el Sindicat Emergència.

Recollim els principals documents de formació de la candidatura que us presentem:

· Estatuts del Sindicat Emergència: www.sindicat-emergencia.com/PDFs/estatutos_Sindicat_Emergencia.pdf

· Acord de coalició entre ACAIP i Sindicat Emergència: www.sindicat-emergencia.com/PDFs/acuerdo_coalicion_catalunya_ACAIP-SIEM.pdf

· Escritura pública de la coalició electoral 2019: www.sindicat-emergencia.com/PDFs/escritura_publica_coalicion_ACAIP-SIEM.pdf


Sindicat Emergència és en tot cas una organització amb plena autonomía, que fa una candidatura conjunta de caràcter temporal amb ACAIP.