Clomid

Clomid


Sigrid Saga

Köpa clomid i Sverige

Du kan läsa mer om clomid på det populära svenska nätapoteket.

Clomid förpackning


Aktivt ämne

Clomifen (Clomifene)

ATX

G03GB02 Clomifen

Farmakologisk grupp

Östrogener, gestagener; deras homologer och antagonister

Sammansättning och läkemedelsform

1 tablett innehåller klomifencitrat 50 mg; 10 blister, ask med 10 blister.

Farmakologisk verkan

Den farmakologiska verkan - antiöstrogen.

Det blockerar östrogenreceptorerna i hypotalamus och äggstockar, ökar utsöndringen av gonadotropa hormoner (LH, FSH) från hypofysen, vilket stimulerar follikelmognaden och den endokrina aktiviteten; som ett resultat stimulerar det ägglossningen och ökar östradiolkoncentrationen i blodet.

Indikationer

Stimulering av ägglossning hos kvinnor med infertilitet på grund av sekundär ovariehypofunktion, huvudsakligen orsakad av hypotalamus-hypofysär sjukdom.

Kontraindikationer

Svår lever- och njurinsufficiens, livmoderblödning av oklar etiologi, ovariecystor, tumörer eller otillräcklig hypofysfunktion, blödning, graviditet.

Biverkningar

Huvudvärk, yrsel, illamående, värmevallningar, synstörningar, cystisk äggstocksförstoring.

Dosering och administrering

Oralt är den rekommenderade dosen för den första cykeln 50 mg en gång om dagen i fem dagar, med början på den femte dagen i menstruationscykeln. Om ägglossning inträffar behöver dosen inte ökas under efterföljande behandlingscykler.

Om det inte finns någon effekt, föreskrivs en andra behandlingscykel (tidigast 30 dagar efter den första) med en dos på 100 mg i 5 dagar; det bör inte ske någon ökning av dosen eller behandlingstiden.

För de flesta patienter är den effektiva hela behandlingen tre cykler. Det är inte rimligt att fortsätta behandlingen om det inte finns någon effekt.

Clomid 50 mg


Förvaringsförhållanden

Förvaras på en torr, mörk plats vid en temperatur som inte överstiger 25 °C.

Förvaras utom räckhåll för barn.

Hållbarhet

5 år.

Använd inte produkten efter det utgångsdatum som anges på förpackningen.

Report Page