Chińskie meble zastąpią polskie? Czego jeszcze obawiają się producenci płyt meblowych

Chińskie meble zastąpią polskie? Czego jeszcze obawiają się producenci płyt meblowych


„Celowo rozdrobnione drewno pełnowartościowe jest mieszane z inną biomasą drzewną i dostarczane do producentów energii. Nie ma kontroli państwa w tym zakresie” - podkreśla w wywiadzie dla NewsFactoryPL Jędrzej Kasprzak, prezydent Stowarzyszenia Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce. W jego ocenie z powodu niedoboru drewna na rynku nie można wykluczać katastrofy meblowej. 

Screenshot YouTube/Craftdrew

Polscy producenci płyt meblowych mogą napotkać na poważne problemy. Ceny drewna poszybowały w górę, a oprócz tego ciosem dla branży będą też zabójcze koszty energii. Jak podaje portal parkiet.com, drewno słabszej jakości, np. papierówka, okazało się w tym sezonie rozchwytywanym opałem dla dotowanej, zawodowej energetyki, oprócz tego płytowe firmy muszą liczyć się z trzykrotnym, a nawet czterokrotnym wzrostem rachunków za prąd. 

Do tego brakuje jeszcze surowca słabszej jakości, bo stał się rozchwytywanym opałem dla zawodowej energetyki. Do pieców trafia również pełnowartościowe drewno. Prezydent Stowarzyszenia Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce Jędrzej Kasprzak nie wyklucza, że może chodzić o spadek polskiej produkcji meblowej, co z kolej będzie odczuwalne również w innych krajach. W wywiadzie dla NewsFactoryPL podreśla, że nie są to jedyne problemy branży.  

- Media już podają, że jednym z najważniejszych problemów branży płyt drewnopochodnych w dzisiejszych czasach jest spalanie pełnowartościowego drewna przez energetykę zawodową. Co jeszcze niepokoi producentów z tej branży? 

- Bardzo dużym problemem dla branży płyt drewnopochodnych jest niedobór drewna na rynku i jego bardzo wysokie ceny. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest wojna w Ukrainie. Dodatkowo sytuację pogarsza spalanie pełnowartościowego drewna przez energetykę zawodową. Co bardzo istotne, spalanie to jest dotowane. Celowo rozdrobnione drewno pełnowartościowe jest mieszane z inną biomasą drzewną i dostarczane do producentów energii. Nie ma kontroli państwa w tym zakresie. 

Firmy handlujące tym surowcem płacą bardzo wysokie ceny za drewno sprzedawane przez Lasy Państwowe. Dotacje w postaci zielonych certyfikatów, certyfikatów CO2 powodują, że sektor energetyczny jest w stanie zapłacić prawie każdą cenę za biomasę = drewno. Należy zaprzestać uznawania energii wytworzonej ze spalania pierwotnej biomasy drzewnej za energię odnawialną, odejść od finansowego wspierania wytwarzania energii z pierwotnej biomasy drzewnej i wprowadzić przepisy, nakazujące obowiązek kaskadowego wykorzystania surowca drzewnego.

Prezydent SPPD Jędrzej Kasprzak/Zdjęcie: portal gpd24.pl

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii  art. 2 pkt drewno energetyczne to: „surowiec drzewny, który ze względu na cechy jakościowo-wymiarowe posiada obniżoną wartość techniczną i użytkową, uniemożliwiającą jego przemysłowe wykorzystanie, a także surowiec drzewny stanowiący biomasę pochodzenia rolniczego”. A więc spalanie drewna pełnowartościowego nie powinno być traktowane jako odnawialne źródło energii.

Dodatkowo brak precyzyjnej definicji  drewna energetycznego. Do dziś nie został spełniony zapis zawarty w Art. 119a definiujący parametry techniczne drewna energetycznego ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.

- Nie jest tajemnicą, że polski przemysł płytowy zajmuje pod względem wielkości produkcji drugie miejsce w Europie oraz siódme na świecie. Czy może być tak, że brak meblowych czy budowlanych komponentów znad Wisły prędzej czy później odczują też zagraniczni odbiorcy?

- Polska jest jednym z największych producentów i eksporterów mebli na świecie. Meble te wytwarzane są w dużej mierze w oparciu o produkowane przez naszą branżę płyty drewnopochodne. Znakomita większość produkowanych w Polsce mebli trafia na eksport. W związku z tym, jeżeli nastąpi spadek produkcji będzie on odczuwalny w innych krajach. Jednak konkurencja na rynkach światowych jest bardzo duża, a rynek nie znosi próżni, więc należy się spodziewać, że w krótkim czasie meble z innych krajów np. Chin mogą wypełnić tę lukę.

- Czy w związku z tym można powiedzieć, że szykuje się tak zwana meblowa katastrofa, przecież coraz więcej firm zapowiada wstrzymanie pracy i zwolnienia?

- Rosnące koszty produkcji, na które składają się bardzo wysokie koszty surowców, a także koszty energii powodują, że koszty czy to płyt czy wytwarzanych z nich mebli, muszą też rosnąć. Rosną też wszystkie inne koszty utrzymania np. ceny żywności, ogrzewania. Wymianę mebli czy remont mieszkania można odłożyć, natomiast żywność trzeba kupić, trzeba ogrzać mieszkanie lub dom. Jeżeli nie będzie popytu na nasze wyroby, dodatkowo mając na względzie bardzo wysokie koszty produkcji należy się spodziewać, że firmy będą zatrzymywały produkcję.

Zdjęcie: Pixabay

- Czy producenci płyt meblowych mają możliwość szukania innych źródeł surowca? A może brak pozwoleń Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska na import odpadów drzewnych „podciął skrzydła” meblarzom?

- Płyty wiórowe mogą być wytwarzane w oparciu o drewno poużytkowe. Inaczej mówiąc są to odpady drzewne tj. opakowania drewniane, meble poddane recyklingowi. We Włoszech czy Francji drewno poużytkowe stanowi 80% a nawet 100% wsadu surowcowego przy produkcji tych płyt. W naszym kraju odzysk odpadów drzewnych wciąż jeszcze nie jest taki, jak w krajach zachodnich. 

Powoli jednak sytuacja się poprawia. Zakłady wytwarzające płyty w Polsce mają już lub planują budowę nowoczesnych instalacji do przetwarzania drewna z recyklingu. Jednak wobec niewystarczającej dostępności tego surowca na rynku krajowy producent musi posiłkować się drewnem poużytkowym, sprowadzanym z zagranicy.

Obwarowane jest to bardzo restrykcyjnymi przepisami. Pomimo tego od ponad 2 lat firmy z naszej branży nie otrzymują pozwoleń na import tego surowca. Szkoda, ponieważ wiele specjalistycznych instalacji stoi nieużywana, ponadto wobec braku drewna spowodowanym wojną w Ukrainie, byłby to dodatkowy strumień surowca.

✅dołącz do nas i podaj dalej @newsfactory_pl🎄

Report Page