Cách nhận Token UBEX miễn phí

Cách nhận Token UBEX miễn phí

Trí tuệ Nhân tạo trong Quảng cáo - https://www.ubex.com/vi/

Đây là ưu đãi đặc biệt dành cho cộng đồng của chúng tôi. Bạn có thể đăng ký nhận 500 Token UBEX MIỄN PHÍ trước khi kết thúc Đợt Mở Bán Token. Thật đơn giản.


Bắt đầu nào!


Bước 1

Tham gia nhóm Ubex trên Telegram — https://t.me/UbexAI

Theo dõi trang Facebook của chúng tôi — https://www.facebook.com/UbexAl/

Theo dõi tài khoản Twitter của chúng tôi — https://twitter.com/ubex_ai/


Bước 2

Đăng ký tài khoản của bạn trên trang web tokensale.ubex.com.

Ghi rõ mã Telegram duy nhất của bạn, cũng như các hồ sơ Facebook và Twitter của bạn trong phần Token Airdrop Tài Khoản Cá Nhân của mình.


Bước 3

Tiếp tục theo dõi Ubex cho đến khi kết thúc Mở Bán Token.


LƯU Ý. Token UBEX sẽ được ghi có vào tài khoản của bạn với điều kiện bạn đã nhập thông tin cần thiết trong Bước 2. Quy trình xác minh khác sẽ trở nên cần thiết sau khi kết thúc Đợt Mở Bán Token. Xin vui lòng thực hiện tất cả các bước cần thiết và tiếp tục với dự án Ubex cho đến khi tất cả các Token được chuyển vào tài khoản ví Ethereum của bạn.


CHÚ Ý. Mỗi người tham gia chỉ có thể nhận 500 Token UBEX miễn phí duy nhất một lần. Chúng tôi đã thực hiện các biện pháp bảo vệ chống lại việc đăng ký nhiều tài khoản.


Theo dõi tin tức cũng như cập nhật và trở thành người đầu tiên tìm hiểu về các ưu đãi đặc biệt và tiền thưởng của chúng tôi!