Biologi | T4 : 4.2 Karbohidrat

Biologi | T4 : 4.2 Karbohidrat

FendyHamid | cikgufendy.com

SP : 4.2.1 Menyenaraikan unsur dalam karbohidrat.

  1. Karbohidrat adalah penting sebagai sumber tenaga dan bahan asas struktur sesetengah organisma
  2. Karbohidrat adalah sebatian organik yang terdiri daripada unsur Karbon ( C ), Hidrogen ( H ), dan Oksigen ( O ) dalam nisbah 1:2:1 dan formula kimianya (CH2O)n


SP : 4.2.2   Menjelaskan jenis karbohidrat:

  1. Terdapat 3 jenis karborhidrat iaitu monosakarida, disakarida dan polisakarida

(i)   monosakarida.

monosakarida
gula penurun


(ii)  disakarida.

disakarida

(iii) polisakarida.

polisakariada

SP : 4.2.3  Mengkonsepsikan pembentukan dan penguraian:

(i)   disakarida.

Pembentukan dan Penguraian


(ii) polisakarida.

Pembentukan dan Penguraian

Latihan Pengukuhan :

Jawab semua soalan ini di dalam Buku Nota Biologi.

Latihan

Kuiz uji minda klik di sini >http://gg.gg/kuizkarbohidrat


Sumber Rujukan :

  1. Buku Teks KSSM Biologi Tingkatan 4
  2. Buku Kunci Emas Biologi Tingkatan 4


Report Page