Begrijpend lezen en tekstbegrip oefenen

Begrijpend lezen en tekstbegrip oefenen

Natasja Oosterloo (https://www.natasjaoosterloo.nl/)

Begrijpend lezen als vak is erg belangrijk op de basisschool en wordt door veel kinderen als lastig gezien. Steeds meer ouders willen begrijpend lezen oefenen met hun kinderen om ervoor te zorgen dat het kind goed mee kan komen en een achterstand uit te sluiten vat. Het vak begrijpend lezen is essentieel, omdat ook heel veel andere onderwerpen stoelen op de vaardigheden van begrijpend lezen. In dit artikel vertellen we je wat begrijpend lezen nu eigenlijk inhoudt en hoe je begrijpend lezen nuttig kunt oefenen met je kinderen. Op die manier hopen we je handvatten te geven om het vak begrijpend lezen te verstevigen en op niveau te houden.

Wat is begrijpend lezen?

Begrijpend lezen volgt direct op het technisch lezen. Technisch lezen is zelfs een harde eis om te starten met begrijpend lezen. In groep 3 wordt begrijpend lezen vaak nog gekoppeld aan begrijpend luisteren, omdat kinderen in groep 3 nog niet in staat zijn grote stukken tekst door te lezen. Na groep 3, in groep 4, wordt begrijpend lezen als vak getoetst op de Cito-toets begrijpend lezen en tellen de scores mee bij de advisering. Het vak gaat om het begrip van een tekst die gelezen is, wat ook wel tekstbegrip heet op school. Daarbinnen worden een aantal vaardigheden gezien die kinderen moeten leren eigen maken. Hierna behandelen we de belangrijkste van die vaardigheden.

Vaardigheden bij begrijpend lezen

Bij begrijpend lezen gaat het om het snappen wat er te lezen valt in een stuk tekst. Deze begripsvorming begint met de inhoud van een tekst, dus antwoord kunnen geven op tekstgerichte vragen. Het gaat steeds verder dan enkel het beantwoorden van vragen. Leerlingen moeten op een vast moment namelijk ook de doelen van de auteur achterhalen en aangeven wat voor soort tekst het is. In de tekst kunnen dan ook nog meningen en feiten staan, welke de leerlingen moeten aangeven en tevens moeten ze argumenten kunnen onderbouwen. Qua tekst wordt er gevraagd naar verwijswoorden en signaalwoorden, maar wordt ook kritisch naar een tekst gekeken. Zo moeten kinderen correcties kunnen noemen, stukken tekst kunnen toevoegen en ook nog zelf een samenvatting kunnen maken.

Begrijpend lezen oefenen

Binnen taal is het vak begrijpend lezen uitgebreider dan ouders denken. Vaak komen problemen met begrijpend lezen pas later aan bod. Kinderen lopen in veel gevallen ergens vast, maar het is heel ingewikkeld om exact uit te vogelen waar dat in zit. Handiger is het om achterstanden te voorkomen en tijdig te beginnen met begrijpend lezen oefenen. Hoe kun je nu het beste oefenen met dit lastige vak? Daar zijn gelukkig allerlei manieren voor te vinden. Er zijn goede oefenboeken te koop, voor zowel groep 3, groep 4, groep 5, groep 6, groep 7 als groep 8 om de belangrijkste vaardigheden nog eens te bestuderen thuis. De betreffende boeken sluiten heel goed aan bij de lesstof van school aan. Maar wie dat liever niet koopt kan natuurlijk ook een kind meer laten lezen, want dat is ook een goede manier om begrijpend lezen te oefenen.

Samenvatting

Begrijpend lezen is een belangrijk vak dat gegeven wordt op de basisschool en waar veel ouders en kinderen tegenaan lopen. De begrijpend lezen Cito-toets toetst twee keer in een schooljaar de groei van leerlingen op het gebied van begrijpend lezen. De onderdelen bij begrijpend lezen zijn zeer breed. Van vragen over de tekst tot het trekken van een conclusie. Van het zoeken van meningen tot de signaalwoorden. Deze items komen allemaal aan bod tijdens de lessen op school. Ouders die willen oefenen met hun kind schaffen het beste een degelijk boek, waarmee ze de leerstof rustig bestuderen met hun kind. Een ouder die geen geld wil uitgeven kan er ook voor zorgen dat een kind meer teksten gaat lezen, want begrijpend lezen verbeteren is vooral een kwestie van veel lezen.

Report Page