Basic Woodworking Terms To Understand

Basic Woodworking Terms To Understand


คําศัพท์พื้นฐานงานไม้เพื่อทําความเข้าใจ

หากคุณเป็นคนที่เพิ่งเริ่มต้นในงานไม้ขั้นตอนแรกคือการเรียนรู้คําศัพท์พื้นฐาน การทําเช่นนั้นจะ

ทําให้ง่ายต่อการเข้าใจแผนและพิมพ์เขียวและช่วยให้คุณสื่อสารกับผู้อื่นเมื่อทําโครงการงานไม้

การรู้คําศัพท์พื้นฐานเกี่ยวกับงานไม้จะช่วยให้คุณทําโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดโอกาสของ

ทําผิดพลาดหรือทําร้ายตัวเอง แม้ว่าจะมีคําศัพท์งานไม้หลายร้อยคํา แต่หลายคํามีความสําคัญมากกว่า

ที่จะรู้เพราะพวกเขาเป็นเรื่องธรรมดาที่สุด

คําที่ใช้กันทั่วไปว่าในโครงการงานไม้คือเท้าเชิงเส้นซึ่งหมายถึงการวัดเส้นตรง มิตเตอร์

มาตรวัดเป็นอุปกรณ์เสริมที่ใช้กับเครื่องขัดนิ่งโต๊ะเราเตอร์และเลื่อยวงดนตรี นี้จะช่วยให้การรักษาเสถียรภาพของไม้ในขณะที่ยัง

ช่วยให้ผู้ใช้ตัดมุม นอกจากนี้ยังจะบอกคุณว่าไม้ต้องถูกตัดมุมใด

เช็คเป็นอีกคําพื้นฐานงานไม้ที่ควรค่าแก่การรู้ มันเป็นการแยกในไม้ตามยาวที่เกิดขึ้นในระหว่าง

กระบวนการอบแห้ง อุปกรณ์ที่มีวัตถุคงที่ในสถานที่เรียกว่า collet ซึ่งมักใช้กับ CNC

เครื่องกัดและเราเตอร์ ตัวเชื่อมเป็นคํางานไม้ที่หมายถึงเครื่องจักรที่ยืดขอบของกระดานให้ตรง

โดยทั่วไปเพื่อเตรียมมันสําหรับการติดกาว

การกัดเกี่ยวข้องกับการให้อาหารชิ้นงานลงในเครื่องตัดฟันเพื่อตัดวัสดุ การเตะกลับอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ

บอร์ดถูกปฏิเสธโดยเครื่องและส่งกลับไปยังผู้ปฏิบัติงาน สิ่งนี้อาจทําให้เกิดสถานการณ์ที่อันตรายมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ

ไม้มีความหนาหนักและกลับมาอย่างแรง

การเตะกลับเกิดขึ้นเมื่อตัดไม้และอย่างใดมันถูกโยนกลับโดยเครื่องที่ผู้ประกอบการ โดยไม่คํานึงถึง

ทําไมคิกแบ็คจึงเกิดขึ้นพวกเขาสามารถทําให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสหากผู้ปฏิบัติงานถูกตีผิดจุดหรือไม่สวมใส่

อุปกรณ์ความปลอดภัยที่เหมาะสม

ข้างต้นเป็นเพียงคําศัพท์พื้นฐานหลายอย่างในการทําความคุ้นเคยกับก่อนเริ่มโครงการ ไม่

การรู้ข้อกําหนดเหล่านี้จะนําไปสู่ความผิดพลาดความผิดหวังและเพิ่มความเสี่ยงของการบาดเจ็บ งานไม้สําหรับส่วนใหญ่ควรจะ

ความสนุกสนานและทางออกสําหรับการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ตั้งแต่การสร้างบ้านนกไปจนถึงตู้โครงการที่คุณสามารถออกกําลังกายได้นั้นแทบจะเสมือนจริง

ไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อพูดถึงงานไม้ รีโนเวทบ้าน

Report Page