Autorizația de securitate la incendiu

Autorizația de securitate la incendiu

Pompier Servant

Descarca documentul in format pdf de aici:

Necesitate obtinere aviz-autorizatie de securitate la incendiu

Autorizațiile de securitate la incendiu sunt documente emise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București-Ilfov în condițiile art. 30 din Legea nr. 307/2006 cu completările și modificările ulterioare, pentru categoriile de construcții și amenajări prevăzute la art. 1 din H.G.R. nr. 1739/2006, modificată și completată cu H.G.R. nr. 19/2014.

Având în vedere cele mai sus menționate, nu se emit autorizații de securitate la incendiu și nu este obligatorie solicitarea acestor documente pentru următoarele situaţii:

Cazul I.

Categoriile de construcții și amenajări care nu se încadrează la art. 1 din H.G.R. nr. 1739/2006, modificată și completată cu H.G.R. nr. 19/2014, astfel:

 • pentru clădiri sau spații amenajate în clădiri cu funcțiuni mixte, având destinația de comerț, producție sau depozitare cu aria desfășurată mai mică cu 400 m2;
 • pentru clădiri sau spații amenajate în clădiri, având destinația de alimentație publică, cu aria desfășurată mai mică de 200 m2;
 • pentru spații cu destinația de comerț, amenajate în clădiri de locuit colective cu aria desfășurată mai mică de 50 m2;
 • construcţii pentru structuri de primire turistică cu mai puţin de 3 camere sau mai puţin 6 locuri pentru cazare;
 • clădiri sau spaţii amenajate în clădire având destinaţia de birouri, financiar-bancară, de asigurare şi burse cu aria desfăşurată mai mică cu 600 m2:
 • clădiri sau spaţii amenajate în clădire, având destinaţia de îngrijire a sănătăţii (dispensare, policlinici) cu suprafaţa desfăşurată mai mică de 400 m2;
 • clădiri şi amenajări sportive, cu capacitatea mai mică cu 200 de locuri pe scaune în interior ori mai mică cu 2500 de locuri pe scaune în aer liber;
 • clădiri cu destinaţia de tip centru de agrement, cu aria desfăşurată mai mică cu 600 m2;
 • construcţii sau amenajări temporare pentru spectacole sau întruniri, cu capacitatea mai mică cu 200 de locuri pe scaune ori având destinaţia comercială cu aria desfăşurată mai mică de 2500 m2;
 • clădiri sau spaţii amenajate în clădiri, destinate parcării şi/sau întreţinerii şi reparării a mai puţin de 10 autoturisme;
 • construcţii şi amenajări agrozootehnice cu aria construită mai mică cu 600 m2;
 • clădiri sau spaţii amenajate în clădiri având destinaţia pentru cultură cu aria desfăşurată mai mică de 600 m2.

Cazul II.

Pentru clădirile sau spațiile amenajate în clădiri indiferent de destinație și suprafața dacă nu au fost efectuate lucrări de „schimbare de destinație, modificări, extinderi, etc., după anul 1992 când nu era instituită obligația obținerii autorizației de securitate la incendiu, nu se impune autorizarea acestor spații întrucât nu se încadrează în prevederile art. 30 din Legea nr. 307/2006, cu completările şi modificările ulterioare.

Ex.

 1. unităţi de învăţământ preşcolar, şcolar, universitar realizate înainte de anul 1992 şi care nu au suferit lucrări de modificări, modernizări, extinderi, supraetajări în perioada 1992-2015 nu se supun procedurii de autorizare;
 2. spaţii comerciale la parterul blocurilor de locuit colective realizate înainte de anul 1992 şi care nu au suferit lucrări de modificări, modernizări, extinderi, supraetajări în perioada 1992-2015 nu se supun procedurii de autorizare


Report Page