КАЛЕНДАРНИЙ КОНТРОЛЬ

КАЛЕНДАРНИЙ КОНТРОЛЬ

ДНВР
Календарний контроль проводиться з метою моніторингу виконання здобувачами індивідуальних навчальних планів згідно з графіком навчального процесу.

Календарний контроль проводиться як на бакалавраті, так і в магістратурі з кожної навчальної дисципліни (освітнього компонента), як правило, на 7-8 та 14-15 тижнях кожного семестру навчання здобувачів, і реалізується шляхом визначення рівня відповідності поточних досягнень (рейтингу) здобувача встановленим і визначеним в РСО критеріям. 

Як отримати позитивні результати календарного контролю?

Умовою отримання позитивної оцінки з календарного контролю з навчальної дисципліни (освітнього компонента) є значення поточного рейтингу здобувача не менше, ніж 50 % від максимально можливого на час проведення такого контролю.

Як дізнатись результати календарного контролю з дисциплін?

Результати календарного контролю вносяться викладачами в обов’язковому порядку до модуля Календарний контроль системи Електронний кампус.

Що буде якщо я отримаю незадовільні результати календарного контролю?

Незадовільний результат двох календарних контролів з дисципліни/курсового проєкту/курсової роботи свідчить про те, що ви недостатньо уваги приділяєте навчанню – результатом може стати ваш недопуск до семестрового контролю з цих освітніх компонентів. Якщо хочете уникнути подібної ситуації - до початку семестрового контролю необхідно виконати усі умови допуску, які передбачені РСО з кожної дисципліни/курсового проєкту/курсової роботи.

Якщо я вже маю негативні результати з першого календарного контролю з даної дисципліни чи стане це підставою для незадовільного результату з другого контролю?

Ні, якщо наразі ви ліквідували відставання в виконанні поточних видів робіт (домашні завдання, контрольні роботи, розрахункові роботи, лабораторні роботи), що призвели до попередніх негативних результатів і не наробили нових заборгованостей, то результат другого календарного контролю теоретично має бути позитивним… Якщо ж ні, то так, ви вдруге отримаєте незадовільну оцінку.

Що буде, якщо з дисципліни маю незадовільні результати з обох календарних контролів?

Це означає, що у вас є всі шанси бути недопущеним до семестрового контролю (залік, екзамен) з даної дисципліни і, якщо кафедра після консультації з викладачем не допустить вас до ліквідації академічної заборгованості, то у вас реальні шанси бути відрахованим за невиконання індивідуального навчального плану.

Чи можна виправити результати календарного контролю?

Ви можете надолужити відставання з певної дисципліни і закрити всі поточні борги до моменту проведення заліку чи екзамену. Але факт отримання незадовільного результату ви не зміните.

Чи можуть мене відрахувати за результатами календарних контролів?

Відповідальною за підготовку студентів є випускаюча кафедра. Якщо у вас з навчанням все настільки погано, що кафедра не бачить у вас свого студента, то вона може не допустити вас до ліквідації академічної заборгованості з тих дисциплін, де ви отримаєте недопуск до заліків/екзаменів. Фактично це призведе до відрахування вас за результатами семестрового контролю як такого, що не виконав індивідуальний навчальний план. Тому краще цей варіант не допускати.


Детальніше питання рубіжного контролю висвітлено в Положенні про поточний, календарний та семестровий контроль в КПІ ім. Ігоря Сікорського.


Результати роботи протягом семестру ви можете бачити у своєму кабінеті в АІС «Електронний кампус», у модулі "Поточний контроль", а результати календарних контролів в модулі "Календарний контроль".


Автор: Департамент навчально-виховної роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського

Більше про можливості реалізації у КПІ на наших канал в Telegram: канал, зворотній зв'язок - @DNVR_team_bot

Report Page