Alles over wat kinderen in groep 4 leren

Alles over wat kinderen in groep 4 leren

Herm Bakhuis

Als je kind in groep 4 zit leert het natuurlijk weer veel nieuwe dingen. Een compleet overzicht van wat kinderen in groep 4 gaan leren delen we graag met je aan de hand van dit bericht. We maken onderscheid tussen sociale vaardigheden en vakken voor de algemene vorming. Per onderdeel lichten we kort toe wat een leerling van groep 4 allemaal moeten kunnen om twee keer per jaar die belangrijke Cito-toetsen te maken. We eindigen met de vraag hoe je als ouder je kind kan helpen als het eenmaal in groep 4 zit.

Algemene kennis en sociale vaardigheden

Zoals gezegd maken we onderscheid tussen de sociale vakken en vakken voor de algemene vorming. Het is belangrijk om te beseffen dat kinderen in groep 4 zich op die twee fronten gaan ontwikkelen. De sociale skills worden zichtbaar door het willen afspreken met vriendjes en bij de groep willen horen, terwijl kinderen in groep 4 vaak ook meer en meer willen weten van de wereld om hen heen en voor allerlei nieuwe info openstaan. Wat dat betreft zijn de dagen in groep 4 doorgaans goed gevuld met vakken die zich op de sociale kant richten en vakken die tegemoet komen aan het leren van theorie, vaardigheden en strategieën voor bijvoorbeeld rekenen en taal.

Sociaal leren

Gezien worden, samenspelen, samenwerken en vormgeven aan de eigen individu zijn slechts enkele van de punten die een kind in groep 4 meemaakt. De sociale ontwikkeling is in groep 4 in volle gang. De kinderen leren tijdens de lessen in sociale vaardigheden hoe ze om moeten gaan met anderen, zichzelf en emoties een plek kunnen geven. Afhankelijk van de methode die de leerkracht gebruikt duiken de kinderen de diepte in en leren ze zichzelf in een jaar tijd op een heel andere manier kennen. Zo worden kinderen in groep 4 meer zeker en krijgen ze kennis van anderen en hun omgeving. Belangrijke voorwaarden om nog verder tot groeien te komen.

Algemene kennis

Begrijpend lezen, spelling, rekenen, taal aardrijkskunde, biologie, natuurkunde, handvaardigheid en techniek zijn allemaal voorbeelden van vakken die komen kijken als we het hebben over algemene vorming. In groep 4 komen al deze vakken aan bod en is er een goede opbouw vanaf de voorgaande groep tot de groep die volgt. Deze leerlijnen op het vlak van taal, rekenen, wereldoriëntatie, verkeer en drama, muziek, gym en levensbeschouwing worden door de leerkrachten van groep 4 bewaakt middels goede lesmethodes die kinderen aanzetten om na te denken, samen te werken met anderen, meningen te geven en te onderbouwen en vooral een eerlijk beeld te krijgen van wat zich om hen heen gebeurt in het dagelijks leven.

Methode en Cito-toetsen

Om te bepalen of kinderen in groep 4 goed mee kunnen komen met de lesstof op het gebied van de algemene vakken worden er vele toetsen afgenomen. Daarbij wordt er onderscheid gemaakt tussen de toetsen vanuit de methode en de toetsen van Cito. De methodetoetsen zijn op korte termijn en gaan over de inhoud die nog maar kort geleden behandeld is. De Cito-toetsen zijn van de lange termijn en geven een beeld van wat een kind geleerd heeft in een half jaar onderwijs. De Cito’s vinden twee keer per jaar plaats, namelijk in januari en in mei. De uitslag van Cito-toetsen is doorgaans belangrijker voor de verdere ontwikkeling.

Hulp bieden

Natuurlijk wil je je kind graag helpen in groep 4. Hoe pak je dat u het beste aan zonder het stukje zelfstandigheid te verwaarlozen? Kinderen in groep 4 hechten zowel aan een stukje zelfstandigheid als een stukje betrokkenheid en kunnen prima zelf om hulp vragen. Daarom is het als ouder vooral verstandig om betrokkenheid te tonen door te vragen wat er op school is gedaan en hoe het verder gaat. Opdrachten van school kun je door je kind zelf laten maken, maar wel controleren zonder dat je direct alle fouten verbetert. Je kind moet ook leren om fouten te maken en deze zelf te verbeteren of van een fout te leren.

Report Page