Alles over groep 4

Alles over groep 4

Daniël Stevens

Als je kind in groep 4 zit leert het natuurlijk weer veel nieuwe dingen. Een mooi overzicht van wat de kinderen in groep 4 gaan leren delen we graag met je aan de hand van dit uitgebreide artikel. We maken in het artikel onderscheid in sociale vaardigheden en vakken voor de algemene vorming. Per onderdeel lichten we kort toe wat een leerling van groep 4 moet leren om twee keer per jaar die belangrijke Cito-toetsen te maken. We eindigen met de vraag hoe je je kind kunt helpen in groep 4.

Sociale vakken en algemene kennis

Zoals gezegd maken we onderscheid tussen de sociale ontwikkeling en vakken voor de cognitieve ontwikkeling. Het is belangrijk om te beseffen dat kinderen in groep 4 zich op die twee fronten gaan ontwikkelen. De sociale ontwikkeling uit zich door het vaker samen willen zijn met andere kinderen en bij de groep willen horen, terwijl kinderen in groep 4 vaak ook meer en meer willen weten van de wereld om hen heen en openstaan voor ontdekkingen. Wat dat betreft zijn de lesdagen in groep 4 doorgaans goed gevuld met vakken die zich op de sociale kant richten en vakken die tegemoet komen aan het opdoen van nieuwe kennis, regels en vaardigheden voor bijvoorbeeld rekenen en taal.

Vakken op sociaal gebied

Gezien worden, samenspelen, samenwerken en gestalte geven aan de eigen individu zijn nog maar enkele van de ontwikkelingen die een kind in groep 4 meemaakt. De sociale ontwikkeling is in groep 4 in volle gang. Leerlingen leren tijdens lessen sociale vorming (sova) hoe ze om moeten gaan met anderen, zichzelf en emoties een plek kunnen geven. Afhankelijk van de methode die de docent gebruikt duiken de kinderen aardig de diepte in en leren ze zichzelf in een jaar tijd op een heel andere manier kennen. Zo worden kinderen in groep 4 zelfverzekerder en krijgen ze meer vertrouwen in mensen om hen heen. Belangrijke voorwaarden om nog verder tot groeien te komen.

Kennis en vaardigheden

Taal, spelling, rekenen, natuurkunde, geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, handvaardigheid en techniek zijn allemaal voorbeelden van vakken die komen kijken als we het hebben over de algemene vakken van leerlingen. Dit schooljaar komt dit allemaal voorbij en is er een goede opbouw vanaf de voorgaande groep tot de groep die volgt. Deze ontwikkelingen op het gebied rekenen, taal, woordenschat en drama, muziek, gym en levensbeschouwing worden door de leerkrachten van groep 4 bewaakt middels goede lesmethodes die kinderen vragen om zelf na te denken, samen te werken, inzichten te geven en vooral een eerlijk beeld te krijgen van wat zich om hen heen gebeurt in het dagelijks leven.

De Cito-toets wordt in groep 4 tweemaal afgenomen, eenmaal in januari en eenmaal in mei.

Controle door toetsen

Om zicht te krijgen of kinderen in groep 4 goed mee kunnen komen met de lesstof op het gebied van de algemene vakken wordt er flink getoetst. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de toetsen vanuit de methode en de toetsen van Cito. De methodetoetsen zijn op korte termijn en geven een indruk van de stof die vlak ervoor aan bod kwam. De Cito-toetsen zijn van de lange termijn en geven een beeld van wat een kind geleerd heeft in een half jaar onderwijs. De Cito-toetsen van groep 4 worden twee keer in een jaar afgenomen, namelijk in januari en in mei. De uitslag van Cito-toetsen is doorgaans belangrijker voor de verdere jaren op school.

Hoe kun je je kind helpen?

Natuurlijk wil je je kind graag helpen in groep 4. Hoe pak je dat u het beste aan zonder de betrokkenheid van je kind af te pakken? Kinderen in groep 4 hechten zowel aan een stukje zelfstandigheid als een stukje betrokkenheid en kunnen heel goed om hulp vragen als ze die nodig hebben. Voor ouders is het dan ook handig om betrokkenheid te tonen door te vragen wat er op school is gedaan en hoe het verder gaat. Schoolopdrachten kun je door je kind zelf laten opknappen, maar wel controleren zonder dat je direct alle fouten verbetert. Je kind moet ook leren om fouten te maken en deze zelf te verbeteren of van een foutje juist te leren.

Zie ook:

Diigo.com

Instagram

Instapaper

Report Page