АКАДЕМІЧНІ ЗАБОРГОВАНОСТІ

АКАДЕМІЧНІ ЗАБОРГОВАНОСТІ

ДНВР
Академічна заборгованість – це встановлений факт невиконання студентом індивідуального навчального плану, що полягає у незарахуванні вивчення освітнього компоненту і відповідної кількості кредитів ЄКТС внаслідок одержання негативного результату складання семестрового контролю.

Академічна заборгованість виникає, якщо:

1) на початок поточного семестрового контролю, що визначений навчальним планом, студент не виконав умови допуску до семестрового контролю, визначені у рейтинговій системі оцінювання;

2) за результатами семестрового контролю здобувач освіти отримав менше балів, ніж визначена в університеті межа незадовільного навчання – менше 60 балів за 100-бальною шкалою оцінювання.


Ліквідація академічної заборгованості здійснюється у терміни, встановлені розпорядженням першого проректора. 


Автор: Департамент навчально-виховної роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського

Більше про можливості реалізації у КПІ на наших канал в Telegram: канал, зворотній зв'язок - @DNVR_team_bot