АКАДЕМІЧНІ ДОВІДКИ

АКАДЕМІЧНІ ДОВІДКИ

ДНВР
Академічна довідка – це документ, який містить інформацію про вивчені студентом освітні компоненти з вказанням їх повних назв українською та англійською мовами, кількості кредитів ЄКТС та отриманої оцінки за результатами їх вивчення.

Форма академічної довідки затверджується Міністерством освіти і науки України.


Академічна довідка видається:

 • студенту/аспіранту, який відрахований з університету у зв’язку з невиконанням індивідуального навчального плану/індивідуального плану наукової роботи;

 • студенту/аспіранту, який реалізує право на академічну мобільність;

 • аспіранту, після закінчення навчання за освітньо-науковою програмою, як один з документів, що подається разом з дисертацією на етапі підготовки до її захисту.


Академічна довідка видається здобувачу вищої освіти за особистою заявою, або його уповноваженому представнику (на підставі нотаріально завіреного доручення).

Для отримання академічної довідки здобувачу вищої освіти необхідно звернутись до деканату факультету/інституту, де він навчається/навчався.Автор: Департамент навчально-виховної роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського

Більше про можливості реалізації у КПІ на наших канал в Telegram: канал, зворотній зв'язок - @DNVR_team_bot