6

6

حسن مستخدمی
از آخرین دست نوشته های شهید آوینی برای روایت فتح ... نمـــــــــاز عشـــــــــق !
رکعتان فی العشق، لا یصح وضوئها الابالدم!
–درعشق دورکعت است که صحیح نیست وضوی آن مگر با خون !
نمازی است که در همه جا نمی شود بجا آورد، فقط در قتلگاه. آن را از اعمال امام حسین(ع) در روز عاشورا یاد گرفته ایم.
در عشق دو رکعت است، آن موقع که سر جدا در قتلگاه ندای ( یا غیاث المستغیثین ) سر داد. بالاترین فضیلت آن در حرم کربلاست. کسی نیست و نخواهد آمد که لذت و مناجات این نماز را بداند، چرا که بجا آورندگان آن شهیدانند و کسی ندانست که این نماز تا کدامین منزل دوست راه می پیماید، اما غنچه های باز شده خونین در بدنش! گواهی می دهد که به سر منزل لقاء رسیده است.
Original Post @#GooglePlus
به کانال پلاس نیوز بپیوندید @plus_news