5:30

5:30


Лародей Б.


Късна нощ колиба скрива

Дядо май отишъл е за риба

Ранна утрин, край баир река

Влага лази по заспалата замя

Котка се промъква през тревата

Крайно време е да спи луната

Някой сам шушука и си разговаря

Магазинът още няма да отваря